Juristförsäkringen som ger alla medlemmar rätt till juridisk hjälp bli kvar inom Elektrikerförbundet.
Det beslutade centrala representantskapet, CR, vid sitt möte i början på juni.
– Vi är inte lika inför lagen. Därför behövs den här försäkringen, sa flera ledamöter som argumenterade för en fortsatt försäkring.

För fyra år sedan infördes juristförsäkringen inom Elektrikerförbundet. Då som första fackförbund. Då kostade försäkringen extra för de medlemmar som inte valt bort den. Men för tre år sedan tog CR ett beslut om att försäkringen skulle vara gratis för alla i tre år fram till 31 december 2016.
Vid det beslutet togs pengarna, totalt 32 miljoner under tre år, från förbundets kapital. Samtidigt togs ett beslut om att se över Elektrikerförbundets ekonomi, för att få en ekonomi i balans.

På CR:s bord låg nu ett förslag om att fortsätta med försäkringen och att den även fortsättningsvis ska ingå i medlemsavgiften.
Elektrikerna och försäkringsbolaget Help hade förhandlat fram ett nytt avtal. Efter en diskussion på CR-mötet var det ett enigt representantskap som beslutade att fortsätta med försäkringen.

Kostnaden för försäkringen, som betalas av förbundet, är numera 34 kronor per medlem och månad, en minskning med knappt tio kronor. Totalt kostar försäkringen omkring sju miljoner per år.
– Vi är inte lika inför lagen. Jag är stolt över att vi har den här försäkringen. Vi ser att vi kommer att ha råd att finansiera den här. Vi kan använda en del av avkastningen till försäkringar, sa Ulf Carlsson, ansvarig för ekonomin i förbundet.
Han menade att ekonomin i förbundet i dag är trygg. Flera tunga kostnader efter flytten av förbundskontoret börjar lätta.
Någon stor diskussion om förslaget var det dock inte. Men många vittnade om nyttan av försäkringen och många menade att juristförsäkringen är ett sätt att bli lika inför lagen.

– För mig är det en klasskampsfråga att mina barn kan få samma hjälp som de rika i Djursholm. Det är viktigt för mig. sa Nille Thorsel från El-ettan och flera andra sa samma sak: ”Det är en klassfråga och alla måste vara lika in för lagen.”
Stefan Pålsson från Skåne bad delegaterna fundera en extra vända, innan man tog ett beslut om att förlänga försäkringen. Han ville ha försäkringen kvar, men pekade på en rundfråga inför beslutet 2013 bland medlemmarna i VK 8, där hälften var tveksamma.
Per-Ola Nilsson, verksamhetsledare i VK 8, menade dock att bilden är förändrad.
– Jag har tagit frågeställningen på allvar och beskrivit försäkringen bland medlemmar. Jag vill vara trygg att vi har ett mandat från medlemmarna. Bilden är förändrad i dag, sa Per-Ola Nilsson.

Avtalet mellan Elektrikerna och Help om juristförsäkringen fortsätter nu att gälla tills vidare. Parterna kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.

Per Eklund

 

Juristförsäkring
Med juristförsäkringen får medlemmar i Elektrikerförbundet och dess familj tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden – oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd. Juristförsäkringen ger dessutom samma juridiska hjälp inom norsk rätt för dig som till exempel bor, arbetar eller semestrar i Norge.
I juristförsäkringen ingår 15 timmars juridiskt bistånd per år. Upp till 2 miljoner kronor i rättegångskostnader om fallet måste lösas i domstol. Som medlem kan du få hjälp med juridiska handlingar som testamenten, samboavtal, hantverkarkontrakt och äktenskapsförord. Juridisk rådgivning inom områden som; köprätt, familjerätt, Id-stöld, fast egendom, indraget körkort med mera.
Mer om försäkringen kan du läsa här:
http://www.helpforsakring.se/Juristfoersaekring/Juristfoersaekring-i-fackfoerbund/Elektrikerfoerbundet