Vi som är elektriker vet att det är viktigt att tänka efter innan man gör. På det sättet minimerar vi risken för felkopplingar och olyckor, samt att vi oftast får jobbet att flyta på ett bra sätt.

Detta är ett nödvändigt arbetssätt men som också ger ett logiskt tänkande som styrs av fakta, erfarenhet och kunskap. Detta gör att vi ofta betraktas ha en kritisk inställning av det som sägs eller skrivs runt omkring oss.

Nu är det väl så, att enbart den vänstra hjärnhalvan inte ger allt som behövs, självfallet är det en fördel med en högra också, samt en balk däremellan som för dessa samman. 200.000 år av evolution torde därför ha gett oss goda förutsättningar att se klart och objektivt på den information vi får.

Men tyvärr finns det många människor som inte alls använder tanken innan de tror sig veta allt i komplexa frågeställningar. Faktum är att med all desinformation och självutnämnda experter som uttalar sig, gör att det blir allt svårare att veta vad som egentligen är sant eller falskt.

De flesta människor har fördomar som man bär med sig, särskilt mot det man inte känner till eller har kunskap om. Fördomar föds och förs ofta vidare från krafter som har ett visst syfte att kunna svartmåla motståndare eller för att flytta fokus från sina egna missgärningar.

Genom historien har dessa överlag förändrats, från att ha varit religiöst betingade, till klassmotsättningar, etnicitet, sexuell läggning och geografiska hemvister.

Jag tror vi ska akta oss för att generalisera. Alla albaner är inte tjuvar, alla judar är inte penningsugna, alla stockholmare är inte högfärdiga och alla finländare gillar inte kniv och Koskenkorva.

Visst finns det säkert exempel på både det ena och andra i alla läger, konstigt vore det annars. Det som är viktigt är ändå att bedöma individens gärning, inte vad andra gjort för något.

Bästa sättet att bota fördomar är att skaffa sig kunskap, och lära känna nya människor som är lite olik dig själv. Ja om du förstås inte vill fortsätta tro att norrmän är dumma och att hårdrockare är farliga banditer som sover med strumporna på.

Kunskap för att kunna fatta kloka beslut inhämtas bäst hos de som vet mest inom det område som avhandlas. Det vill säga, när ett elektriskt fel uppkommer är det bäst att tillkalla en elektriker. Men grundläggande är likaså att elektrikern har förmågan och möjligheten att utvecklas genom att ta till sig ny teknik, annars besitter man snart en gammal kunskap.

Om den enda boken som finns säger att jorden är platt så kan vi ana att flertalet även tycker så. Det är dock inte så att det alltid är rätt.

Precis som våra datorer och telefoner har brandväggar, filter och virusprogram så bör vi alla tänka till lite extra och ha en skeptisk uppfattning till kvällstidningars rubriker eller flöden på sociala medier.

Tänk efter före så har du vips en egen uppfattning. Din egen och ingen annans!