• Diagram 3-2

  • Diagram 3-1

 

Keynes teori har under en lång tid varit kopplad till socialdemokratin. Det som kan vara intressant är att han förespådde år 1930 att tekniken i slutet av 1900-talet skulle vara så pass avancerad att det skulle vara möjligt att ha 15-timmars veckor och om vi ser oss omkring, är det inte möjligt? Kanske han utgick enbart från bönder, då har han rätt, fast ser vi statistiken med anställda inom hushållstjänster, industrin och jordbrukssektor har det minskat dramatiskt det senaste århundradet.

SCB släppte 2012 en rapport att den faktiska arbetstiden för Sverige legat på 30,6h/vecka där 40h/veckan varit som norm men det är också ett resultat utifrån osäkrare arbetsförhållanden på arbetsmarknaden.

Det sades att man jobbade 500 tusen timmar som bonde på 1800-talet. Arbetet var en central roll i livet då man jobbade 40 procent av livet. Om vi ser idag har levnadslängden ökat till 700 tusen timmar, men samtidigt har mängden arbete (om man kombinerar studier för att klara ett modernt jobb) minskat med mer än hälften än vad det var för 200 år sedan.

Kort kan man säga att arbetet och produktionsförhållandena styrs av den tekniska utvecklingen. I grund är det militärstrategiska behov om vi ser till historian, inte tekniska eller ekonomiska skäl som bestämt våra teknologiska val.

Idag jobbar ungefär 553000 människor i tillverkningsindustrin i Sverige, det är en minskning med 76000 jobb sedan 2007. Om utvecklingen fortsätter kommer alla jobb inom industrin vara borta i slutet av 2030-talet. Vi kan även se att i Kina minskas antalet industriarbeten trots massiva investeringar för att bemöta behovet.

 

Den bittra Elektrikern