Under onsdagen blev det klart med ett nytt Larm- och säkerhetsavtalet. Därmed drogs Elektrikerförbundets varsel om konflikt tillbaka. I lön ger avtalet 2,38 procent under 13 månader.

Under veckan har parterna varje dag träffat medlarna i konflikten. Under onsdagen kom så ett först bud från medlarna. Båda parter sa ja till budet.

Generellt höjs lönen med 1,19 procent och 1,19 procent fördelas i en lokal pottförhandling. Övriga ersättningar ökas med 2,38  procent.

I avtalet införs samma regler om personlig integritet som Installationsavtalet. Dett var en av frågorna som inte kunde lösas i förhandlingarna och som var anledning till Elektrikerförbundets varsel.

Avtalet innehåller förändringar vad gäller restid och arbetstid. Viss restid enligt EU:s förordning ska ses som arbetstid och därför ska den räknas in i den sammanlagda arbetstiden.
Ersättningsreglerna för restid eller reseövertid har dock inte förändrats. Det finns också regler som säger att om man har en arbetstid enligt arbetstidslagen på mer än 48 timmar per vecka under 6 månader får ledighet med lön för den tid som finns kvar.

Övriga förändringar i avtalet:

  • Trettondedag jul ska nu räknas som storhelgsdag.
  • Möjlighet att ta ut flextid upp till en hel dag.
  • En arbetsgrupp ska utreda och finna en lösning på frågorna om måltidsersättning och måltidsutrymme för teknikerna.

Per Eklund