Elektrikerna lägger ett strejkvarsel i förhandlingarna om ett nytt Larm- och säkerhetsavtal. 300 på Stanley Security är berörda.

Avtalsförhandlingarna om ett nytt Larm- och säkerhetsavtal har brutit samman. Avtalsförhandlingarna sker med företaget Stanley Security, som är bärare av avtalet. Elektrikerna har lagt ett varsel om total arbetsnedläggelse från den 23 maj. Omkring 300 på företaget Stanley Security är berörda av varslet.

I förhandlingarna har Elektrikerna velat anpassa Larm- och säkerhetsavtalet till regelverket i det nyligen överenskomna Installationsavtalet. Det gäller bland annat frågan om personlig integritet.

– Men det har arbetsgivarna inte velat ta in, säger Mikael Pettersson som är ansvarig för avtalet hos Elektrikerförbundet. Han säger att man förhandlat under fem dagar sen den 2 maj.

Andra krav från Elektrikerförbundet är att förbättra arbetstagarnas arbetsmiljö och lösa frågan om måltidsuppehåll och hur arbetstagarna ska hantera företagets utrustning.

Under torsdagen den 12 maj utsåg Medlingsinstitutet Kurt Eriksson och Malte Eriksson som medlare. Parterna ska träffa medlarna den 16 maj.

Per Eklund

 

Texten är uppdaterad.