• Filip Afonso och Viktor Ekdahl går på ETG-skola och jobbar extra vid SM-tävlingarna. Foto: Leif Göbel

  • Felix Grundin Johansson fick hoppa in i elinstallationsklassen när en deltagare lämnade återbud. Foto: Leif Göbel.

  • Många ungdomar besöker Yrkes-SM i Malmö. Foto: Leif Göbel


Så har Yrkes SM på Malmömässan dragit igång. Gymnasie- och kunskapsministern Aida Hadzialic (S) har invigningstalat.

Extra pirrigt är det för Felix Grundin Johansson.

Han fick någon timmes varsel för att bestämma sig för att kastas in som ersättare för Jesper Löf, Nässjö som fått förhinder. Men han står där nu lugnt och metodiskt vid sitt arbetsbord. Strongt.

Nu är alla 200 tävlande i sina montrar och håller på med sina arbetsmoment under tävlingen. Här vimlar av främst unga inte minst från grundskolan på väg till gymnasiet. Plus folk från branschorganisationer, arbetsgivare, intresseorganisationer, företag, kommun, utbildare, kompisar, vänner och intresserade. Det är en intensiv och spännande miljö där man faktiskt visar upp yrkeskunnande och yrkesstolthet.

Sydsvenska Dagbladet toppar idag sin förstasida med en artikel om el- och energiprogrammet på Universitetsholmen i Malmö. En ETG-Partnerskola. Här har man lagt in ämnena för högskolebehörighet i utbildningen. Men det är eleverna som väljer om de vill. 90 procent av eleverna blir här behöriga att läsa vidare på högskolan senare i livet om de vill. Långt över rikssnittet på 41 procent.

Filip Afonso och Victor Ekdahl går i åk 2 på Universitetsholmen. De är här och hjälper till. De tycker det är bra med att få med behörigheten för högskolestudier.

– Vi har valt det. Man vet ju inte vad som händer i framtiden. Då är det bra om möjligheten finns med, tycker de.

Nu finns en majoritet i riksdagen för att gå tillbaka till att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet. Moderaterna har gjort en kovändning, ett regeringsförslag med majoritet i riksdagen kommer framöver.

Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin är på Yrkes SM i egenskap av ordförande för WorldSkill Sweden.

– Vårt mål är att höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för modern yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt, säger Wallin.

I fokus för de här dagarna står yrkeskunnandet. Vi vill sätta fokus på detta och säkerställa att också yngre generationer kommer att tycka att alla dessa yrken är intressanta. Bland alla besökare här ser vi många barn som går i grundskolan och som för första gången får komma i kontakt med något av alla yrken som finns representerade här.

– Kanske väcks här en dröm hos en liten flicka att bli målare när hon blir stor. Kanske en pojke vill bli elektriker. Det är så vi håller den Svenska modellen vid liv, säger Jonas till Elektrikern.

Leif Göbel