• Foto: LEIF GÖBEL

 

Jonas Arlehill är 20 år och har lärlingsanställning på Bergendahls El. Idag jobbar han på ett kontorsbygge i Mölndal. Medlem i Elektrikerna sedan 1 februari. Liksom så många killar och tjejer i sin ålder har han funderingar om jobb, bostad och framtid. Vi tog med oss Jonas och några elektriker för ett samtal med Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens nya ordförande i rikets andra största stad.

 

Enligt Boverkets prognoser fattas det 35 000 lägenheter i Göteborg. Inte minst saknas hyreslägenheter till vettiga priser. Jonas och hans kompisar funderar givetvis på jobb framöver och möjligheten att få en egen bostad. Han bor som många andra kvar hemma.

Ann-Sofie Hermansson lovade Jonas att man ska bygga mer. Och brist på jobb lär det knappast bli med allt den nyproduktion som är planerad. Därutöver kommer alla fastigheter som behöver moderniseras.

Läs mer om samtalet mellan lärlingen Jonas och Ann-Sofie Hermansson i kommande nummer av Elektrikern.