• Anders Nilsson, är vald till klubbordförande för de 80 medlemmarna. Foto: Leif Göbel

  • Ombudsmannen Peter Jönsson informerade om Avtal 2017. Foto: Leif Göbel

  • Nya sammansmälta fackklubben samlade på bild. Foto: Leif Göbel

 

Nyligen hölls det första klubbmötet med Prenads Montörsklubb. Hallberg & Co i Lund med anor från 1932 och Bravidaägda Prenad hade slagits samman. Ett 40-tal elektriker i vardera firma berördes.
Den nya firman heter Bravida Prenad AB.

– Vi har tagit oss tid och företaget har varit schysta och gett oss facklig tid att smälta samman det fackliga i de två företagen. Det är en process, men det har hittills gått bra. En viktig faktor är att vi har hög organisationsgrad och en stark ackordskultur i bägge företagen, säger Anders Nilsson, som är vald till klubbordförande. Vice ordförande är Hans Daniel Steiner.

Man har försökt varva uppdragen så att bägge facken/företagen ska känna sig likvärdiga. När vi träffar medlemmar ute på byggena så förekommer inga speciella synpunkter. Man tror det ska bli bra. Prenad har nu 80 anställda elektriker och verkar främst i Lund och Malmö, och alla är med i facket. Det har varit gott om jobb och ackorden gör att förtjänsten blir hygglig.
På klubbmötet med 30 deltagare kom ombudsmannen från Region Syd, Peter Jönsson, och informerade om det nyss tecknade Installationsavtalet. Peter har suttit med i stora förhandlingsdelegationen på Installation så han var väl insatt. Utöver löneökningen på 2,4 procent räknat på 13 månader har olika förändringar skett när det gäller exempelvis resor, ackord, integritet, ledighet och lärlingar. Förbundet ska sammanställa ett material kring detta så att man bredare kan informera om innehållet som är lite tekniskt i sina delar.

Ute på byggena var det få som gjorde vågen för lönepåslaget. Det imponerar inte på någon. Men eftersom de arbetar på ackord kan de själva ordna väsentligt bättre löneutveckling. Än så länge har inte mycket kommit fram om övriga detaljer så medlemsreaktionerna låter vänta på sig.
En fråga som många tar upp är vikten av ordning och reda på byggena och krafttag mot skuttar och fifflare. Alla som är på ett bygge måste göra rätt för sig och följa avtalen. Annars sabbar man för varandra. Alla kunde vittna om olika exempel på underleverantörer som hade egna spelregler. Allt fler av de som ska hålla i produktionen ute i barackkontoren har för dålig erfarenhet av arbetet på fältet ute i produktionen. Det leder till exempelvis svag koll, ledning, produktionskrockar mellan olika yrkesgrupper och bristande logistik och underlag.

 

Leif Göbel