Elektrikerna och Svensk handel har kommit överens om ett nytt Radio-tv-avtal.

Avtalet är på 13 månader och ger 2,4 procent för den tiden. Avtalsperioden är 1 maj 2016-31 maj 2017. Hälften av påslaget går generellt till alla och hälften går till en lokal pott för individuell fördelning.

– Vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar. Vi har tecknat ett bra avtal och lyckats reglera en viktiga fråga, nämligen om övervakning med elektroniska system. Med tanke på motpartens avtalskrav är vi väldigt nöjda med avtalet, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.

Vidare har det förts in regler om att en person med provanställning som blir sjuk eller får annan frånvaro, så kan provanställningen förlängas i samma omfattning.

Parterna har också tillsatt en arbetsgrupp för att diskutera en utveckling av avtalet om:
– Få in fler företag på avtalet.
– Genomför en översyn av kollektivavtalet samt se på ett namnbyte på kollektivavtalet som mer speglar branschen.
– Se över arbetsmiljön i branschen.
– Öka rekrytering och kompetensutveckling i branschen.

Minimilöner:
18 år, under första året – 19 674 kronor
Efter 1 år i yrket – 20 520 kronor
Efter 2 år i yrket – 21 875 kronor
Efter 3 år i yrket – 23 852 kronor
Efter 6 år i yrket – 24 167 kronor

Per Eklund