• Vetgiriga skyddsombud i Verksamhetskrets 10 i Västsverige.Foto: Tomas Nyberg Foto: Tomas Nyberg

  • Daniel Lundblad ansvarade för den stora skyddsombudsträffen i Alingsås om damm och kvarts. Han berättade om hur arbetsmiljöarbetet bör bedrivas och hur viktigt det är med kunskap. Foto: Tomas Nyberg

– Så här många har vi aldrig varit, säger Daniel Lundblad nöjt.
Ett 60-tal skyddsombud från verksamhetskrets 10 möttes i Alingsås i mitten av april. På dagordningen stod bland annat en genomgång av dammproblemen i stort och kvartsdamm i synnerhet.

 
– Alingsås ligger centralt till i VK 10, och i Alingsås finns bara ett hotell där vi kan ha konferens. Därför samlas vi här, säger Daniel Lundblad.
Han är en del av ledningen för VK 10 som innefattar 2 200 medlemmar i Elektrikerförbundet från Laholm i söder till Strömstad i norr. Området är bananformat i och med att verksamhetskrets 2, VK 2, ligger insprängt och innefattar Göteborgsområdet.

 
Tidigare har man haft en skyddsombudsträff per år, för att diskutera gemensamma problem och lära sig om nyheter på arbetsmiljöområdet. Nu har man ”speedat” upp det hela lite och jobbar med två samlingar per år.
– Det är fler närvarande här. Vi har varit tydligare i inbjudan att sådana här träffar är en del av uppdraget som skyddsombud, säger Daniel Lundblad som poängterade att det behövs kunskap.
– Om man inte vet om att det ska sitta ett eluttag på väggen sätter man inte dit ett. OM man inte vet att kvarts är farligt, så gör man inget åt det, sa han.

 
Totalt finns det 110 skyddsombud inom verksamhetskretsen. Skyddsombud som är valda på sin arbetsplats och jobbar med arbetsmiljöfrågorna inom sitt företag. Några skyddsombud jobbar på en arbetsplats med fyra elektriker. Andra finns på koncerner med mer än har 50 medlemmar. Här finns också ett tiotal regionala skyddsombud, som hjälper ”ensamma” skyddsombud och som besöker arbetsplatser där det inte finns något skyddsombud.
– Det känns som intresset för fackligt arbete har ökat på senare tid. Det känns faktiskt bra, säger Johan Fredriksson, verksamhetsledare för VK 10.

 
På dagordningen den här gången stod bland annat damm och kvarts. Bo Sahlberg som är oberoende forskare från IVL Miljöinstitutet, berättade om mätningar som gjorts på byggarbetsplatser och där man konstaterat dammängder som är 25 gånger högre än de gränsvärden som finns. Han berättade också om det nya regelverket om kvartsdamm som finns i en författning från Arbetsmiljöverket. (Mer om Bo Sahlberg, damproblematik och förslag till lösningar kommer i nästa nummer av Elektrikern.)
– Vi valde att fokusera på dammfrågorna för att den nya föreskriften just kommit och när man som regionalt skyddsombud kommer ut på ett oanmält arbetsplatsbesök, så handlar 80 procent av problemen om just damm. Kvartsdamm är ett av de större problem vi har i dag, säger Daniel Lundblad.
Under de här träffarna diskuterar man också hur man ser på rollen som skyddsombud, vad man ska göra när man kommer hem till vardagen på jobbet och vilka mål man sätter upp för arbetet den närmaste tiden.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se