Sedan i måndags förhandlar Målareförbundet med sin motpart Måleriföretagen igen. Båda parter har sina delegationer inkallade till onsdagen.
Samtidigt trappas konflikten upp genom sympativarsel från andra förbund. Elektrikerna varslar om strejk på sex arbetsplatser i Örebro.

 

Karl-Petter Thorvaldsson, LO:s ordförande, ger målarna sitt stöd och säger så här:
– Målareförbundet har hela LO-styrelsens stöd för att slå tillbaka attacken på sitt lönesystem.

Sekos styrelse beslutade på tisdagen att lägga sympativarsel till stöd för Målareförbundets pågående strejk. Om sympatistrejkenträder i kraft så innebär den att samtliga försändelser med brev och paket varken avhämtas eller delas ut till ett 10-tal måleriföretag från och med den 29 april.
– Deras motpart, Måleriföretagen, gör allt de kan för att försämra Målarnas lönesystem och villkor. Det var därför enkelt för vår förbundsstyrelse att fatta beslut om att lägga sympativarsel till stöd för Målareförbundets strejk, säger Sekos avtalssekreterare, Valle Karlsson, och meddelar att beslut kan komma om ytterligare sympativarsel.

Även Byggnads varslade om sympatiåtgärder som innebär total arbetsnedläggelse på sex arbetsplatser samt Megamet i Ängelholm där varslet omfattar hela företaget. Byggnads skriver i sitt varsel att de stödjer Målarnas kamp mot en förändring av finansieringen av användandet av ackordslönesystemet. Byggnads stödjer också Svenska Målareförbundet i deras strävan för att öka jämställdheten, utöka arbetstidsförkortningen, införa en modern utbildningsplan för lärlingar samt en förbättrad skyddsombudsutbildning.
Under tisdagen tog också Elektrikerförbundet beslut om varsel om sympatistrejk från den 2 maj på Eio-företag vid sex arbetsplatser i Örebrotrakten. Elektrikerna pekar i sitt varsel på att företaget MTT Forsbergs måleri i Örebro ”nedlåtit sig till något så gammalmodigt som strejkbryteri.”

 

LÄS ÄVEN: Elektrikerförbundets varsel om sympatiåtgärder finns här (extern länk)

 

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen är kritisk till Thorvaldssons utspel och säger till Sveriges radio:
– Han stöttar dem enligt vår åsikt på helt felaktiga grunder, säger vd Björn Hellman.
Måleriföretagen hävdar att de inte är ute efter att tränga undan ackordslönesystemet utan endast vill förändra betalningsmodellen.
– Vi är inne i ett väldigt känsligt läge i våra förhandlingar med Målareförbundet så skulle de välja att på så vis trappa upp konflikten så vore det djupt olyckligt och anmärkningsvärt, säger Björn Hellman till Sveriges radio.

 

LÄS ÄVEN: Så här ser Sekos sympativarsel för Målareförbundet ut (extern länk)

 

Målarnas strejk är nu inne på sitt elfte dygn. Målareförbundet och Måleriföretagen återupptog förhandlingarna i måndags och har även träffats idag tisdag.
– Vi har kallat in förhandlingsdelegationen till ikväll så de ska finnas här på onsdagen, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

 

Helena Forsberg

helena.forsberg@mittmedia.se

 

Per Eklund

per.eklund@daladem.se