Arbetsgivarna i Svensk handel vill frysa alla löner och tillägg för de elektriker som arbetar under radio-tv-avtalet.
Elektrikerförbundet kräver 3,2 procent, generell utläggning, extra pension och kortare provanställning.

 

Den sista mars möttes Elektrikerförbundet och Svensk handel för att ”byta” yrkanden för Radio-TV-avtalet. Elektrikerna krav utgår från 6F-kraven och de kräver också generell utläggning av lönepotten lika till alla. Förhandlingarna startar den 11 april.

ELEKTRIKERNAS KRAV:

√ Generell utläggning av lönepott.
√ Minskad tid för provanställning till 4 månader.
√ Rätt att vara tjänstledig för personliga skäl.
√ Tillföra extra pension i likhet med installationsavtalet.
√ Tillsätta en arbetsgrupp som ser över, rekryteringen till branschen, kompetensutvecklingen i branschen, fler företag under avtalet samt arbetsmiljö i branschen.
√ Namnbyte på avtalet

SVENSK HANDELS KRAV:

√ Frysta löner
√ Minimilönerna som gällt senaste avtalsåret ska även gälla kommande avtalsperiod.
√ Anställningstillägget fryses
√ Semesterlönegarantin fryses
√ Eventuellt löneutrymme allt till individuell fördelning.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se