• Långa mötesdagar i Installationsavtalets stora delegation. Anders Schedin, Ein Fagerlind, Lars-Uno Kroon och Mikael Jander. Lars-Uno behöver lite ”energitillskott”. Foto: Per Eklund

  • Koncentration och analys. Elin Fagerlind, Pontus Boström, Peter Jönsson och Tomas Nilsson analyserar ett förslag i förhandlingarna. Foto: Per Eklund

  • Glädje och nyfikenhet. Anders Schedin, Elin Fagerlind, Lars-Uno Kroon, Mikael Jander och Pontus Boström. Foto: Per Eklund

  • Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet lyssnar till förhandlingsdelegationens synpunkter. I förgrunden Anders Kristiansson. Foto: Per Eklund

  • Petter Johansson rapporterar från förhandlingarna om Kravtverksavtalet. Foto: Per Eklund

– Parterna har ambitionerna att bli klara den här veckan. Det kan bli avgörande tisdag eller onsdag. Det balanserar på en knivegg, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.
De intensiva förhandlingarna mellan Elektrikerna och Eio fortsätter. Under måndagen sågs parterna vid tre tillfällen. Bland annat så möttes Eio och Elektrikernas stora delegation för att gå igenom resefrågor, som analyserats på båda håll.

Urban Pettersson säger att det blir en avvägning av alla frågor i avtalet inför ett beslut. Han säger också att det finns en oenighet mellan parterna om frågor om den personliga integriteten.
I dag möts också parterna i förhandlingarna om Kraftavtalet.
– Läget är kärvt, sa Kraftavtalets ansvarige Ulf Carlsson i slutet av förra veckan.

Elektrikerna har en liten förhandlingsdelegation på tre personer vid Installationsförhandlingarna och tre personer vid Kraftförhandlingarna som möter motparten. Ibland förstärks dessa delegationer.
Regelbundet kallas den stora förhandlingsdelegationen på vardera området för att diskutera vad som händer i förhandlingarna. Deltagarna i de stora delegationerna finns ute i landet och har den direkta kontakten med medlemmarna. På snabbt varsel får de åka till Stockholm för att diskutera förhandlingslösningar.

Ibland kan det bli väntan, ibland kan det bli intensiva diskussioner och arbete med frågor som ska kontrolleras vilka effekter de har.
– När det hettar till blir det väldigt intensivt, säger Thomas Sandgren, som deltar i den stora Kraftdelegationens arbete.
I förhandlingarna om Installationsavtalet diskuteras bland annat regelverket för resor till och från arbetet. Installationsavtalets stora delegation har där gått igenom vad olika förslag får för konkret betydelse för olika medlemmar.
– Jag vill vara säker på att det är positivt för majoriteten av medlemmarna, säger en av delegationsmedlemmarna, när man går igenom olika förslag.

På Elektrikernas förbundskontor och i angränsande lokaler samlas delegationerna för diskussioner. Folk kommer och går från mötesrummen. Informationen ska diskuteras med delegationerna, 6F-förbunden möts för att samordna sina förhandlingar och diskutera de varsel som lagts och konflikter som brutit ut och i LO:s styrelse förs diskussioner mellan alla LO-förbund.

På arbetsgivarsidan pågår samma intensiva kontakter. Svenskt näringsliv vill ha sitt ord med i varje förhandling. En del menar till och med att besluten tas där. Om någon arbetsgivarorganisation går med på för ”bra” avtal för arbetarna, så riskerar man att få betala stora böter.

I dagarna startar också förhandlingarna på de mindre områdena. Under måndagen möttes Elektrikerna och Svenska Handel om Radio-tv-avtalet och under onsdagen inleds förhandlingarna om Larm- och säkerhetsavtalet.

Per Eklund