Nu höjs konflikttemperaturen ytterligare i den redan utlösta målarkonfliklten.

På måndagen varslade Svenska Målareförbundet om utökade stridsåtgärder. Dessutom begär förbundet sympatiåtgärder av flera fackförbund, däribland Elektrikerförbundet.

 

 

Till de tidigare varsel som har lagts kan nu läggas ytterligare ett, som omfattar 14 sammanlagt 14 objekt runt om i landet. Det utökad varslet gäller från och med den 22 april.
I det varsel som lämnades på måndagen tecknades en bakgrund där det förklarades att Måleriföretagens enda yrkande, att genomföra en förändring av finansieringen av användandet av ackordslönesystemet, aldrig kan tillmötesgås av Målareförbundet.

 

LÄS MER: Målarna varslar om strejk – ”har vårt stöd”

 

– Har de inte begripit det innan så borde de förstått nu att det är en omöjlighet för oss att gå med på, säger Peter Sjöstrand, Svenska Målareförbundets förhandlingschef, till Målarnas Facktidning.
Sedan parterna förra veckan hade att ta ställning till ett bud har inga kontakter förekommit mellan parterna.

 

LÄS MER: Varsel om stridsåtgärder (extern länk)

 

Det utökade varsel som nu har lagts görs eftersom Måleriföretagen i praktiken kortsluter hela förhandlingssystemet. Något som i förlängningen förhindrar att Sveriges ungefär 12 000 målare inte får något nytt avtal.
Peter Sjöstrand noterar att arbetsgivarna säger nej till allt.
– Vissa saker förstår jag att vi tycker oliak om, men de säger nej även till sådant som det inte borde behöva vara en diskussion om.

 

LÄS MER: Konfliktobjekt i det utökade varslet (extern länk) 

 

Måndagens utökade varsel innehåller alltså även sympatiåtgärder från några andra fackförbund. Det gäller alla de övriga förbund som ingår i 6F:s samordning i avtalsrörelsen: Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Seko och Musikerförbundet.

 

Eric Salomonsson

Helena Forsberg