• Foto: Tomas Nyberg

 

Målareförbundet sa igår nej till medlarnas bud. Strejken inleddes på fredagsmorgonen.
Det budet som medlarna presenterade för parterna i Måleribranschen accepterades av Måleriföretagen. Men facket tycker att det saknas för dem viktiga delar.

– Det är för stora luckor utifrån våra yrkanden, säger Målareförbundets vice ordförande och förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Målareförbundet ville ha riktade satsningar på ackordsprislistan men det saknades helt i medlarnas bud.

– Vi har haft problem där i diskussionerna rörande statistikunderlag, men vi levererade en lösning som vi tyckte var bra.

Peter Sjöstrand nämner andra luckor som arbetstidsförkortning, ersättning till förstörda glasögon och arbetskläder utifrån de behov som arbetet kräver.

Strejken handlar om att facket reagerar starkt på det enda yrkande som Måleriföretagen lagt. Arbetsgivarsidan vill förändra betalningsmetoden för mätningsavgiften. I dag betalas den solidariskt av alla företag men de vill att den ska betalas av de företag som använder sig av ackord.

– Medlarna presenterade en nedbantad version som innebar att vi skulle sätta oss i arbetsgrupp. Men det var inget vi kan gå med på, säger Peter Sjöstrand.
Ytterligare en arbetsgrupp föreslog medlarna angående restid som arbetstid som också var ett yrkande från facket och den hade facket kunna sagt ja till.

– Motparten har ju bara haft ett yrkande, medan vi haft flera. Det gör ju att det blir en konstig diskussion. Vi har ju inte haft så mycket att laborera med om man säger så.

Måleriföretagen skrev i ett pressmeddelande att medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter.

– Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Ackordslönesystemet är historiskt målarnas huvudlönesystem. I dag mäter drygt 30 procent av medlemmarna.
Målareförbundets uppfattning är sedan tidigare att Måleriföretagen vill få bort ackordet och om det här förslaget skulle gå igenom är det resultatet eftersom en snedfördelning i konkurrensen uppstår om bara vissa ska betala kostnaden.
Strejken inleddes på fredagsmorgonen klockan 05:00 på 34 arbetsplatser och ytterligare fyra företag. Den 22 april omfattar strejken ytterligare företag.

Helena Forsberg