Elektrikerförbundet vill fortsätta påverka i arbetet med den nya lagen och kanske i första hand hanteringen av de föreskrifter som Elsäkerhetsverket nu sätter i gång att jobba med.
– Vi är en remissinstans och där kommer vi att säga vad vi anser, säger Jimmy Åsberg, ansvarig för elsäkerhetsfrågor på Elektrikerförbundet.
Tillsammans med Tina Nordling deltar han i diskussionerna med Elsäkerhetsverket.

 

Det är på några centrala delar som Elektrikerna vill påverka skrivningarna i de föreskrifter som blir en följd en ny elsäkerhetslag.
En av de centrala delarna i elsäkerhetslagen är att varje företag ska ha ett egenkontrollprogram, som möjliggör att elsäkerheten gäller alla och att utrymme för tolkningar minimeras.
Elsäkerhetsverket har enligt lagförslaget möjlighet att förbjuda företag som inte följer ett föreläggande och om de inte har ett egenkontrollprogram. Elektrikerna menar att det kan vara svårt att påvisa fara om företaget saknar egenkontrollprogram.
Därför vill Elektrikerna att det snabbutreds om möjligheten att införa dryga sanktionsavgifter mot företag som inte har egenkontrollprogram.
– Detta är ett effektivt sätt att skapa konkurrens på lika villkor, säger Jimmy Åsberg.

LÄS ÄVEN: Utredaren: ”Företaget får ta över ansvaret”
Elektrikerna vill också att företag får detaljerade krav på hur man jobbar dagligt med egenkontrollen.

+ att de som jobbar med egenkontrollen är tillräckligt många och har rätt befogenheter, kompetens och resurser.
+ att all fördelning av uppgifter sker skriftligt.
+ att ha rutiner för hur man hanterar avvikelser.
+ att tydliggöra yrkeskunskpaer för olika områden och vem som får göra vad.
+ att företaget visar på förutsättningar för att ett elinstallationsarbete ska få spänningsättas.

 

Även i fråga om den auktoriserade elinstallatören, så vill Elektrikerna att detta tydliggörs i föreskrifter, då man anser att lagen är otydlig.
Därför vill Elektrikerna att elinstallatören
+ måste godkänna och få vetorätt över egenkontrollprogram
+ måste får befogenheter att ingripa om det inte går att upprätthålla elsäkerheten.
+ ska ha en ställing i företaget så den kan påverka egenkontrollen.
+ vara anställd i det företag som utför elinstallationsarbetet eller ha en ställning i företaget så den kan påverka egenkontrollen.
LÄS ÄVEN: Tina Nordling, Elektrikerförbundet: ” Jag är väldigt nöjd”
All reglering för elinstallationsarbete ska i första hand regleras i lagen och i föreskrifterna.
– Vårt förslag är att det sen kan kompletteras med kollektivavtal som vi har i vårt Installationsavtal i dag, säger Jimmy Åsberg.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se