Seko har i dag varslat om strejk på telekom-området. Lägsta löner och att restid ska räknas som arbetstid är några av de konfliktfrågor facket har med motparten Almega.

Ett av de avtalskrav som 6F prioriterat i sin gemensamma plattform är en satsning för att höja lönen för de medlemmar med sämst lön. Seko uppger att de i förhandlingarna med sin motpart lämnat flera förslag som syftar till ett förenklat regelverk och fokuserat på att införa ytterligare lönesteg.

– Almega har vägrat gå oss till mötes i någon del, säger Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare.
Seko har också krav på att alla medlemmar ska garanteras en minsta löneökning i form av en individgaranti. Facket har till Almega föreslagit samma princip som avtalats inom industrin och handeln. Men inte heller det går Almega med på med hänvisning till principiella skäl.

Att arbetsgivarorganisationen Almega vägrar räkna restid som arbetstid är också en orsak till Sekos strejkvarsel. Inom Telekomområdet finns stora grupper, bland annat fälttekniker, som tvingas resa långa sträckor till och från arbetsgivarens kunder och det på sin fritid.  Detta är en viktig fråga även i Målareförbundets förhandlingar med sin motpart.

– EU-domstolen har slagit fast att restiden för denna kategori arbetstagare är att betrakta som arbetstid, men Almega har avvisat alla våra initiativ till att anpassa avtalet efter det nya rättsläget, säger Valle Karlsson.

Seko ställer också krav på en ”flexpension”, vilket innebär en extra avsättning till pensionen samt ökad valfrihet om hur och när man vill gå i pension. Varslet innebär strejk för samtliga medlemmar på tio företag inom telekomavtalets tillämpningsområde. Strejken omfattar 1100 medlemmar och träder i kraft den 18 april klockan 12:00.

Helena Forsberg