När detta är skrivs är vi ännu inte i hamn med ett nytt avtal. Byggnads och Målarna har tvingats varsla. Mycket är osäkert och ännu skrivet i vatten. Men redan nu vill jag säga att stora framgångar har skett i denna avtalsrörelse. Detta måste man kunna se mot bakgrund av hur denna avtalsrörelse startade. 

Vi hade borgerliga politiker som ville lagstifta om sänkta ingångslöner. Vi hade en sprucken samordning. Det är väl redan känt hos de flesta att IF Metall, GS och Kommunal spräckte samordningen och därmed möjligheten till låglönesatsningar och satsningar på alla felavlönade kvinnor. Det var naturligtvis ett stort bakslag för de som i likhet med mig vill se en mer jämlik arbetsmarknad.

Det var också ett allvarligt bakslag för vårt samarbete i LO. Vi hade också ett Medlingsinstitut som ensidigt fokuserade på industrins lönenormering och struntade i dess övriga uppdrag om relativlöneförändringar. Vi hade till och med en statsminister som gjorde en allvarlig blunder och blandade sig i avtalsrörelsen med ensidigt stöd för industrin. Vi mötte en motpart som var hårdare samordnade än oss. Om vi inte lyckades slå tillbaka detta samlade angrepp skulle löneskillnaderna öka och avtalen skulle slutas på en alldeles för låg nivå.

Det var en rejäl uppförsbacke. Men vi samlade ihop oss i en starkare samordning inom 6F än någonsin tidigare. Vi gjorde den här avtalsrörelsens största kampanj – Lönesänkarna, som togs emot mycket väl. Vi har haft ett otroligt fint och tajt samarbete där vi stöttat varandra utan någon som helst tvekan. Vi har kommit varandra mycket närmare. Det bådar gott för framtiden.
Vad har vi då redan lyckats med? Vi tvingade upp märket och hjälpte IF Metall till 2,2 procent. De hade bara ett bud på 1,6 procent då Byggnads varslade och satte extra tryck.

Vi bidrog till att det blev ytterligare ett märke som stöttar lågavlönade och felavlönade. Vi var en stark bidragande kraft i att LO och Svenskt Näringsliv uttalade en rekommendation. Detta har inte hänt på decennier. Det är oerhört viktigt att arbetsgivarsidan nu erkänner att det inte bara finns ett märke utan att också låglönesatsningar måste till i ett andra märke. Det är inte mer än en månad sedan som VD:n för Svenskt Näringsliv stod och sa att hon välkomnade lagstiftning om lägre löner. Detta som nu skett är en total och sensationell omsvängning. Ett nytt märke är etablerat på svensk arbetsmarknad.

Vi har lyckats med otroligt mycket. Ett av målen och tankarna bakom 6F är ett starkare LO. Där har vi bidragit. Vi ville se en satsning på lågavlönade och på felavlönade kvinnor. Det kan nu ske. Utan att säga för mycket kan jag säga att vi för bra samtal om ett starkare skydd för arbetstagarnas integritet. Vi diskuterar och fler insatser för större ordning och reda.
Jag tycker dock fortfarande att IF Metall sålde sig för billigt. Löneutrymmet är som många stora institutioner sagt större än så. Konjunkturinstitutet och Riksbanken har talat om ett löneutrymme på minst tre procent. Precis det som vi kom fram i vår ekonomiska analys.

Jag tror att denna avtalsrörelse har lärt några en viktig läxa. Det går inte bara att se till det egna intresset. Lönebildningen i Sverige tjänar på samarbete. Annars väntar fler konflikter och ökade spänningar.
Jag känner mig lugn och full av tillförsikt för denna och framtida avtalsrörelser. Vår gemenskap inom 6F har bara börjat växa. Den kommer att bli än starkare framöver.

Jonas Wallin
Förbundsordförande Elektrikerna