• Foto: Per Eklund

I dag fortsätter förhandlingarna mellan Elektrikerna och Eio om ett nytt Installationsavtal.
– Vi ligger kvar med våra krav.
Det säger Urban Pettersson, som inte i nuläget vill kommentera resultatet av förhandlingarna inom industrin.
Även Byggnads ordförande avstår från att kommentera Industriavtalet. Kommunal säger att man respekterar Industriavtalets nivå.

Under torsdagskvällen kom de fem fackförbunden inom Facken inom industrin och industriarbetsgivarna överens om ett nytt ettårigt Industriavtal.
Avtalet ger 2 procents lönepåslag under det kommande året. Det betyder strax under 500 kronors löneökning per månad i genomsnitt.
Dessutom avsätts ett utrymme på 0,2 procent, cirka 50 kronor per månad, till en flexpension. Det är totalt 600 000 anställda som berörs av avtalet.
De fackförbund som sagt ja till avtalet är IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Facken var mycket nöjda med avtalet och IF Metalls ordförande Anders Ferbe menade att man slagit tillbaka arbetsgivarnas attacker mot kollektivavtalet och att man klarat att behålla reallönen.
Arbetsgivarna menar att de har tagit ett för högt avtal för att slippa konflikt. Vissa företrädare från arbetsgivarna funderar också högt om huruvida Industriavtalets tid är förbi.
Teknikföretagens chef Anders Weihe talar om ”fackens diktatförhandlingar” och ”slutet för kollektivavtalssystemet”.
Det är inte så många företrädare på den fackliga sidan som uttalat sig om Industriavtalet. Pappers ordförande Mats Jutterström säger att avtalet verkar skapligt och att han räknar med att ha ett färdigt pappersavtal under fredagen.

Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson vill i nuläget inte uttala sig om Industriavtalet och de 2 procent det ger i löneökning. Under hela veckan har Elektrikerna och Eio suttit i förhandlingar och enligt Urban Pettersson har förhandlingarna rullat på hela tiden. Men än så länge inte lönenivåerna kommit upp på bordet.
– Vi ligger kvar med våra krav, säger han på fredagsmorgonen.
Även om inte förhandlingschefen vill uttala sig om Industriavtalet, så är det många fackligt aktiva elektriker som uttalar sig på sociala medier om att nivån på Industriavtalet är för låg.
Under fredagen har Elektrikernas förhandlingar med Eio ställts in för att man ska ”analysera det uppkomna läget”.

Både arbetsgivare och fack inom industrin har synen att det är Industriavtalet som ska sätta märket, nivån, för alla andra avtal. På i stort sett alla andra avtalsområden har man väntat på Industriavtalet då man framför allt på arbetsgivarsidan inte vill förhandla om lönenivån förrän Industriavtalet är klart. Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson delar den uppfattningen och säger i ett pressmeddelande:
– Att industrins parter nått fram till en uppgörelse innebär också att Medlingsinstitutets medlare kommer att ha ett ”märke” att hålla sig till.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger till tidningen Kommunalarbetaren att de kommer att respektera industrins märke på 2,2 procent. Förutom för undersköterskorna som de anser ska ha mer.
Förbunden inom 6F har redan tidigare sagt att de inte tänker följa industriavtalets märke. Byggnads ordförande Johan Lindholm vill inte kommentera industrins avtal. Han skriver till TT:
”Vi har våra egna förhandlingar att fokusera på. Vi har tidigare presenterat våra krav på 3,2 procent och en kraftig låglönesatsning. Dessa krav kommer vi att fortsätta driva i våra avtalsförhandlingar”.

Per Eklund
Helena Forsberg