Avtalsrörelse 2016 och arbetsgivarna med Svenskt Näringsliv i spetsen vevar igång de tunga artilleriet. Nu ska man måla ut fackförbunden som the bad guys och de själva som dem ansvarstagande.

Vad är de som gör företagen så ansvarstagande? Är det att de precis som vanligt vill att vi arbetare ska stå tillbaka både i lön och i form av andra sämre anställningsvillkor? På 1960-talet ville man sänka lönerna för kvinnor. På 2000-talet var de vi unga som skulle få sänkta löner. Nu senast är de invandrares löner. Samma retorik men bara olika folkgrupper.

Svenskt Näringsliv vill ställa arbetare mot arbetare men faktum kvarstår, en VD tjänar idag i snitt 54 gånger mer än vad en industriarbetare tjänar. Ska vi arbetare då ställa oss mot varandra eller ska vi ställa oss tillsammans mot kapitalet?
Vad är de som gör fackförbunden till the bad guys? Är de deras illvilja att vägra gå med på att ställa utsatta grupper mot varandra? Eller är de att vägra gå med på sämre villkor för arbetare? Fackförbunden vet att det går bra nu och vi arbetare har mer att hämta i denna avtalsrörelse. De vet att Sveriges BNP står sig väldigt bra bland OECD-länderna och att arbetslösheten är på väg neråt. De vet också att löneskillnaderna mellan arbetare vs tjänstemän/VD har skenat iväg.

Allt det där vet givetvis Svenskt Näringsliv och alla andra arbetsgivarorganisationer också om. Ändå ska de precis som de gör varje avtalsrörelse måla ut fackförbunden.
Nu senast vill man hänga ut fackförbunden som konfliktat mest på svensk arbetsmarknad. Elektrikerförbundet snor givetvis åt sig första platsen tätt följt av Målareförbundet som likt Elektrikerförbundet är en del av 6F-samordningen. 6F som i denna avtalsrörelse gjort en egen samordning eftersom LO-samordningen dessvärre sprack. I samordningen är förutom Elektrikerna och Målarna också Byggnads, Seko, Fastighets och Musikerförbundet med.

Svenskt Näringsliv publicerade en bild som visar hur många gånger fackförbunden använt sig av konfliktvapnet med syfte att hänga ut fackförbunden som oansvarig, men varför varslar ett fackförbund om strejk/går ut i strejk? Är det för att de är roligt? Eller är det för att de står upp för sina medlemmar? Givetvis de senare.

När arbetsgivare kommer med förslag som skulle slå sönder ackordssystem, anställningsformer, spä på ojämlikheten och så vidare. Samtidigt som man vägrar samtala och förstå varför detta är en dålig väg att gå. Då finns bara en utväg och de är att använda sig av de ända vapnet fackförbunden har. Varsla om strejk såklart. Så när arbetsgivare använder detta för att måla ut fackförbunden som någonting dåligt så slår det helt fel.
Vi som är aktiva i Unga Elektriker är även medlemmar i Elektrikerförbundet och är förbannat stolta för att få vara med i ett fackförbund som står upp för sina medlemmars villkor och står emot arbetsgivares förslag om försämringar.

Att Elektrikerförbundet ligger högst upp på listan över konflikt ser inte vi som något konstigt, vi ser ett samband. Motparten på Installationsavtalet som Elektrikerförbundet förhandlar mot råkar vara Elektriska Installatörsorgansiationen, Eio, som numera gått ihop med VVS-företagen och bildat bolaget Installatörsföretagen.

Eio som i varje avtalsrörelse envisas med att driva frågor som kraftigt skulle försämra för oss elektriker. Ett väldigt populärt förslag (från deras sida) brukar vara sämre anställningsvillkor och då främst mot den yngre generationen.
I denna avtalsrörelse har de även toppat de med förslag så som sämre reglerad arbetstid. De vill på riktigt att vi arbetare ena veckan ska jobba kanske 60 timmar och andra veckan 20 timmar. Helt efter vad företaget tycker behagar och helt utan övertidsersättning.

När man läser deras förslag, är de då inte konstigt att Elektrikerförbundet måste ta till strejk för att få bort dessa dumheter och rena omoderniteter som arbetsgivaren vill driva igenom?
Om Eio fortsätter på inslagen väg så ser vi i Unga Elektriker ingen annan utväg denna avtalsrörelse heller än att gå ut i strid igen.
Men tillbaka till Svenskt Näringslivs bild. Vi i Unga Elektriker vill rikta ett stort tack till er. Tack för att ni uppmärksammar hur duktiga fackförbunden är på att stå upp för sina medlemmars villkor där Elektrikerförbundet toppar listan.
Till Elektrikerförbundet vill vi bara säga en sak: VI ÄR REDO!

Unga Elektriker