• Från och med 12 april kan mång av byggarbetsplatserna öde sedan Byggnads på onsdagen varslat om strejk. Foto: Tomas Nyberg

 


Om ett par veckor kan en storstrejk var ett faktum i Sverige.
Kommer inte Byggnads och arbetsgivarna överens innan den 12 april kommer 2 600 medlemmar att tas ut i strejk.

 

– Genom att förhala förhandlingarna har vi inte nått samförstånd inom en rad viktiga framtidsfrågor, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm till fackförbundets egen hemsida.

 

I förklaringen på hemsidan beklagar Byggnads ordförande att de har hamnat i det läge där de hamnat. Men genom förhalningen är BI – , Sveriges Byggnadsindustrier – svaret skyldigt.
Byggnads har under hela avtalsrörelsen lyft frågor om ordning och reda på byggarbetsplatserna.
– Ansvaret vilar tungt på BI för att vi ska komma vidare, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

I yrkandena in förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för byggnadsarbetarna handlar det långt ifrån bara om löner. Ordning och reda, lärlingar och nyanlända, är andra viktiga ting som Byggnads vill att förhandlingarna ska handla om. Där finns även hela varslet, inklusive de 60 företag som kan komma att beröras när 2 600 medlemmar tas ut i strejk.

 

Motparten, BI, är inte oväntat kritiska till som de tycker ett oansvarigt varsel från Byggnads.
– Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats under en längre tid. Det är ett av de största varslen någonsin, säger BI:s förhandlingschef Mats Åkerlind till arbetsgivarnas hemsida.
Där framgår även att kontakter ska tas med Medlingsinstitutet.

 

Varslen träder i kraft i tre omgångar under april månad.
Det första utlöses alltså den 12 april, medan övriga delar av varslet utlöses den 19 respektive 26 april.

 

Eric Salomonsson
eric.salomonsson@mittmedia.se