• Montörerna på Falu Energi & Vatten tränar så realistiskt det går att fira ner en medvetslös arbetskamrat. Träningen görs tillsammans med kolleger vid Borlänge energi. Foto: Staffan Björklund

  • Träning i att ta ner en avsvimmad kollega från stolpen. Matts Jörgensen Foto: Staffan Björklund

  • Foto: Staffan Björklund

  • Joakim Knutas menar att det är så pass bra stämning i gruppen så det skulle aldrig vara något problem att säga att ”i dag fixar jag inte att gå upp i en stolpe”. Foto: Staffan Björklund

  • – Man får aldrig lita på bara ett system. Många har i dag dubbla system när de klättrar i stolpar. Stödutrustningen får inte vara det primära systemet, säger instruktören Alexander Carlsson. Foto: Staffan Björklund

  • – Jag känner mig trygg när jag klättrar, säger Magnus Lennartsson. Foto: Staffan Björklund

  • Foto: Staffan Björklund

  • Foto: Staffan Björklund

  • Foto: Staffan Björklund

Arbetet i stolpar minskar när elledningar grävs ner.
Men ibland måste personal upp i stolparna och det kan hända olyckor.
Behovet av övning för att vara trygg i en olyckssituation blir viktig.
På Falu Energi & Vatten tränar montörerna vartannat år på hur man gör när man ska ta ner en avsvimmad kollega.
Hur trygga är montörerna när de klättrar i stolpar? Det händer fortfarande olyckor.
– Det är 50 år sen det hände en olycka här, säger Åke Persson på Falu Energi och Vatten.
Den tiden vill man förlänga, och därför jobbar man med säkerhet, utrustning och utbildning.
– Vi försöker ha en linjemaskin med korg, när vi jobbar, säger Åke Persson.

Men ibland måste de klättra upp i stolpen. Det kan vara en akut händelse, man kanske inte har tillgång till en maskin med korg.
– Jag är ju uppe ibland. Men jag går ju inte upp utan de här grejorna, säger Roger Norman, som jobba som linjemontör i 38 år utan att ha råkat ut för någon allvarlig olycka.
Tillsammans med kollegan Matts Jörgensen är han uppe i en träningsstolpe, för att träna på att ta ner en avsvimmad kollega.
– Vi är alltid två när vi är ute.

 

Tillsammans med Borlänge energi har de träning att rädda kollegor ner från stolpen.
– Vi har beredskap ihop. Då är det bra att vi övar tillsammans för att veta att vi jobbar lika, säger Åke Persson.
Alexander Carlsson jobbar som professionell klättrare och instruktör knuten till ett företag som levererar utrustning för klättring i stolpar. Han kör utbildningen med linjemontörerna.
– Det syns att det är repetition. Ni löser det här bra. Bra säkerhetstänk, säger Carlsson, som menar att borde vara rutin att ha två olika säkerhetslinor när man är uppe i en stolpe, säger Alexander Carlsson.
Den räddningsutrustning som man använder har en lina av aramit, som är ett nylonliknande material, men som har högre värmebestädnighet.
Magnus Lennartsson är en annan av linjemontörerna.
– Det är suveränt bra att ha en övning vartannat år. Jag är upp i stolpar nån gång i månaden. Jag känner mig trygg nu, säger Magnus Lennartsson.
Kollegan Joakim Knutas håller med.
– Vi är en tight grupp. Man törs säga om det inte skulle vara OK att klättra en dag, säger Knutas.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se