Lika påslag för alla, ett fortsatt arbete med prestationslön, förändrad beredskap, bättre övernattningsregler och höjd pensionsavsättning.
Det är en del av Elektrikernas krav för hissmontörerna som går på Thyssenavtalet.

Elektrikerna och Teknikarbetsgivarna har mötts för att utbyta krav i Thyssenavtalet, som gäller för en del av hissmontörerna i Elektrikerförbundet.

Förutom de generella 6F-kraven, så kräver Elektrikerna att lönepåslag görs lika för alla, en generell utläggning. Orsaken enligt Elektrikerna är att den individuella lönesättningen inte fungerar tillfredsställande i dag.

Elektrikerna säger också i sina yrkanden att parterna ska fortsätta arbetet med ett prestationsbaserat lönesystem.

Andra krav som finns i Elektrikernas yrkanden är:

  • EU-domstolens dom vad gäller restid till och från arbetet måste anpassas i avtalet.
  • Längre planering för beredskap i förväg och ersättning för fördyringar under beredskapen.
  • Alla anställda ska kunna gå elskadeutbildning minst vart tredje år.
  • Förbättrad boendestandard vid övernattning på annan ort.
  • Pensionsavsättning höjs med 0,9 procent enligt tidigare förhandling

 

Mer kan man läsa på:

http://www.sef.se/om-oss1/nyheter/2016/idag-har-sef-overlamnat-avtalskraven-for-thyssenavtalet-till-motparten-teknikarbetsgivarna/

Per Eklund