• Jonas Wallin var kritisk mot politiker sm vill sänka ingångslöner. Foto: Leif Göbel

  • Några hundra deltog vid Kollektivavtalets dag i Stockholm. Foto: Diana Oldenburg

 

– Vill även arbetsgivarna överge den svenska modellen?
På Kollektivavtalets dag på Medborgarplatsen i Stockholm ställde Elektrikernas ordförande Jonas Wallin en fråga till arbetsgivarna med anledning av Liberalernas och andra partiers politiska utspel om sänkta löner och lagstiftning.

Kollektivavtalets dag 17 mars uppmärksammades i Stockholm. Närmare 400 hade samlats på Medborgarplatsen på Söder.
Men eftersom det var tidig eftermiddag jobbade de flesta av LO:s 170 000 medlemmar i Stockholms län. LO-distriktet, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, SEKO, Fastighets och Transport ordnade aktiviteter, fika och musikalisk underhållning. Detta skedde samtidigt som det på allt fler håll kärvar till sig i avtalsrörelsen.

En av talarna var Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.
– Frågan infinner sig också om arbetsgivarna i Sverige vill ha en modell där vi i nästa valrörelse har Jan Björklund i ena ringhörnan som vill sänka lönerna och i andra ringhörnan står Jonas Sjöstedt och lovar att en röst på Vänsterpartiet innebär högre löner för undersköterskor? Om detta blir verklighet kommer våra fackliga reaktioner att bli väldigt starka. Vi kommer aldrig acceptera det, sade Wallin.
Wallin menade att den svenska politiska debatten helt spårat ur.
– Politiker efter politiker på den borgerliga kanten vädrar uppfattningar om att lagstifta om de lägsta lönerna i vårt land. De högst avlönade lämnas däremot därhän. Dessutom ska lönen vara lägre än de lägsta löner som vi idag har på arbetsmarknaden Som vanligt använder borgerliga politiker de mest utsatta i vårt land som murbräcka för att åstadkomma ett helt annat Sverige. Det är vämjeligt, sade Jonas Wallin.

Denna dag uppmärksammar fackföreningsrörelsen betydelsen av kollektivavtalet och den svenska modellen. Kollektivavtalets dag har pågått nu under ett antal år på olika platser i landet. I år kanske extra aktuellt med en mycket oviss avtalsrörelse och politiska utspel från Alliansen om sänkta löner för så kallade ingångsjobb och direkta intrång i parternas fria förhandlingar – en grundbult i den svenska modellen.

Anföranden hölls av Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (s), Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Erika Haraldsson, förtroendevald ungdomsaktivist Fastighets, Jonas Wallin, förbundsordförande Elektrikerna, Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna och Janne Rudén, förbundsordförande SEKO.

Erika Haraldsson, ung förtroendevald utmanade LO i sitt anförande. Hon tyckte att LO kunde göra mer för att just de som drabbas av sänkta ingångslöner och otrygghet, det vill säga unga, kvinnor och nyanlända större mandat att företräda i dessa frågor. Hon tyckte inte LO tog vara på kraften i de drabbades engagemang utan för var lite för etablerade i sitt agerande.
Byggnads ordförande, Johan Lindholm, skickade en knivskarp hälsning till arbetsgivarna utifrån att de har allt svårare att få igång reella förhandlingar med sin motpart Byggindustrierna
– Vi är många, vi är starka och vi kommer att ta fajten.

Leif Göbel