Installationsbranschen i Sverige utvecklas i en rasande fart.
Samarbeten där Elteknikföretag och VVS-installatörer jobbar ihop blir allt vanligare och sedan länge har flera av de stora aktörerna, såsom Bravida, Caverion och Imtech, varit medlemmar i både Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS-Företagen.

När föreningarna vid årsskiftet bildade det gemensamma servicebolaget Installatörsföretagen var det alltså på flera sätt en anpassning till ett närmande som redan skett på företagsnivå.
Vid stora förändringar uppstår alltid många frågor. Signaturen Den bittra Elektrikern till exempel undrar om samgåendet kan leda till att en isolerare plötsligt monterar upp eluttag i samband med isolering av väggar? (8/3).

Att Elteknikföretag och VVS-installatörer samarbetar innebär inte att de blandar ihop kompetenser och fritt utför varandras arbetsuppgifter. Vem som helst ska inte få utföra elinstallationer. Elektriska installationer är förenade med risker och för att undvika olyckor, personskador och behålla en god elsäkerhetsnivå i samhället måste höga krav ställas på utförandet.

Vi har varit tydliga om att elinstallatörsyrket ska förbli reglerat även i framtiden, senast i diskussionen om en ny elsäkerhetslag. Installationsbranschen står inför många spännande möjligheter, men också utmaningar.
Vi är övertygade om att det är bättre att ta sig an dessa tillsammans än var för sig. Genom Installatörsföretagen får branschen – och alla dess kompetenta och duktiga yrkesutövare – en starkare och tydligare röst i samhällsdebatten. Det kommer att gynna oss alla.

Jan Siezing, vd Installatörsföretagen, tidigare vd Elektriska Installatörsorganisationen EIO