• Spärrhumör inför avtalsrörelsen hos elektriker i Örebro. Foto: Leif Göbel

 

Det blev en hel del spärrar och en och annan strike när elektrikerna i Örebro samlades på bowlingbanan.

 

 

Verksamhetsledaren David Fernhed, verksamhetskrets 9, kunde konstatera att man är laddade och redo för avtalsrörelsen inom sektion 17 i Örebro. Ett tjugotal elektriker var nyligen samlade för möte med val till kretsens årsmöte samt för avtalsinformation från Mikael Pettersson som är ansvarig för Installationsavtalet på förbundet. Att det rundades av med lite bowling och en bit mat gjorde knappast det hela sämre.

 

Sektionen har totalt 550 medlemmar från elfirmor som exempelvis PMC, Caverion, Imtech, Bravida, Örebro Electroel och Eitech.
Pettersson som denna avtalsrörelse gör premiär som ansvarig för förbundets största avtal – Installationsavtalet – gav en överblick av de viktigaste kraven från förbundet och det förslag motparten Elektriska Installatörsorganisationen (Eio) lämnat 26 februari.
– Vi har en högkonjunktur nu inom elteknikbranschen. Det är bara 1,2 procent arbetslösa elektriker. Eio menar att de har svårt att rekrytera och vill göra avtalet flexiblare så att företagen kan anställa fler, sa MIkael Pettersson.

 

Flexibiliteten vill man från Eio:s sida bland annat få genom att arbetstiden ska kunna vara flexibel mellan 06.00 och 19.00 och att veckoarbetstiden skulle vara 40 timmar i snitt under en fyramånadsperiod. Företagen skulle kunna ta ut olika antal veckotimmar olika månader. De vill också kunna hantera lärlingar smidigare via kortare anställningstid och att de utgör en egen turordningskrets vid uppsägning.
Det hela är varianter av vad Eio tidigare kallade moderna avtal. Innebörden i förslagen är att företagen friare ska kunna använda arbetskraften och bestämma när de ska jobba. Detta har förbundet tidigare kraftigt reagerat mot och hävdat att trygga anställningar ger bättre produktivitet och att elektrikerna måste kunna planera sina liv exempelvis som småbarnsföräldrar.
Andra avtalsfrågor som berör många och där åsikterna är många utifrån den egna situationen är reglerna och ersättningen för resor till arbetet. Här tycker Eio det är för dyrt och krångligt.

 

Många elektriker efterlyser nog här också enklare och tydligare regler – men få är beredda på att ta försämringar mot vad de har idag.
Pettersson betonade också vikten av att fortsätta att utveckla ackordet och ackordstidlistan. Ackorden är betydelsefulla för alla elektrikers löneutveckling och nästan alla företag använder listan för att beräkna arbetskostnader.
– Målet för oss är att förbättra ackordet så att du som montör får ut mer för vad du faktiskt utfört. Att utveckla ackordet är verkligen att främja ökad produktivitet i företagen vilket ju Eio vill resonera om, underströk Pettersson.

 

Leif Göbel