Elektrikernas förhandlingsdelegationer jobbar nu intensivt med täta sittningar med motparterna i Eio och Efa.

– Vi möter motparterna 4-5 gånger i veckan. Så länge vi inte berör lönen och avtalets längd fungerar det bra.
Det säger Urban Pettersson, Elektrikernas förhandlingschef under fredagen.

På Elektrikerförbundets två stora avtalsområden, Kraftavtalet, och Installationsavtalet, är alltså förhandlingarna bra igång.

Gentemot motparten på Kraftavtalet, Efa, så bytte man yrkanden redan i slutet av januari.

– Mest fokus i nuläget är frågorna om den personliga integriteten och regler för entreprenadövergång, säger Pettersson om förhandlingsläget om Kraftavtalet.

I förhandlingarna med Eio om Installationsavtalet har man bildat tre arbetsgrupper, som arbetar för att få fram underlag till förhandlingarna. De tre arbetsgrupperna handlar om:

– Resor.

– Regler för förhandlingar om måndagslönen. Hur det ska fungera på lokalt plan.

– Ackordsfrågor vid inlåning av personal enligt bilaga 2 i avtalet.

Frågor om arbetstiden har man inte kommit in på ännu. Inte heller lönenivån och avtalets längd.

Hur är förhandlingsklimatet?

– Så länge vi inte berör lönen och avtalets längd fungerar det bra.

Ända fram till 1 april har man inbokade förhandlingstillfällen flera gånger i veckan.

Hur kommer det att gå?

– Det är svårt att säga i nuläget.

I förhandlingarna om ett Målaravtal kärvar det en del om ett statistikavtal. Hur förhåller sig 6F-gruppen till det?

– Det är inte en fråga vi tagit upp i samordningen. Men vi är överens om samordning mot försämringar, så det hamnar där, säger Urban Pettersson.

 

Per Eklund