Angående ihopslagningen mellan Eio och VVS, så handlar det om att konkurrensen bland offentlig och privat sektor blir alltmer slimmade. Därför vill även vår motpart följa med på det ledet där staten och kommuner vill spara pengar genom lägga vissa verksamheter på entreprenad där det är lägsta erbjudandet vinner.

Man möter allt hårdare marknad där det gäller att vinna fördelar genom, behörighet, ISO-certifikat, heta arbeten, osv. Man vill därför rationalisera och slimma verksamheten och det medför att färre antal elektriker kommer utföra arbetet, fast med högre effektivitet alternativt fler typer av A-B lag, vi vet att sänker man antal arbetsutförare så kommer arbetsbelastningen att öka och det leder till utbrändhet.

Jag är väldigt oroad över ihopslagningen och vad det kommer ge för utslag om vår fackförening väljer att dansa efter deras pinne. Kanske en isolerare plötsligt monterar upp eluttag i samband med isolering av väggar? Jag vet att förlust av kontroll och översikt också kan vara en bidragande orsak till utbrändhet men detta sker i alla led men här försvinner också det traditionella synsättet på en elektriker när vi byts ut mot definition installatör, montör.

Den bittra Elektrikern