• – Man vill ju att lärlingstiden ska garanteras och inte styckas upp, säger lärlingen Nihat Özer på PMC i Västerås som har erfarenhet av många visstidsanställningar. Foto: Per Eklund

  • – Det är jättebra att de kommer ut. Man vill ju följa med i avtalsfrågorna när det gäller oss, säger Elin Urberg. Foto: Per Eklund

  • – Det blir otryggt för lärlingarna, säger lärlingsombudet Bosse Ivarsson om Eio:s förslag till förändringar. Foto: Per Eklund

  • – Man blir lite misstänksam mot deras tal om flexibel tid. Ska vi ha öppet dygnet runt. Konsekvensen blir att det blir olika tider olika dagar, säger Fredrik Bäckström om Eio:s förslag på ändring av arbetstiderna. Foto: Per Eklund

  • Fredrik Bäckström, klubbordföranden Tommy Gustafsson och ombudsmannen Isabelle Öberg diskuterar vad som står i avtalet. Foto: Per Eklund

  • Isabelle Öberg, till höger, berättar för arbetslaget från PMC vid ett rotprojekt i Vallby i utkanten av Västerås, om Elektrikernas och Eio:s förslag i avtalsförhandlingarna. Från vänster Tommy Gustafsson, Fredrik Persson och Elin Urberg. Foto: Per Eklund

  • – Lärlingslönen är ju anpassad för den som är 18 år och bor kvar hemma, säger Viktor Grahn som jobbar vid PMC:s rotprojekt i Vallby i utkanten av Västerås. Han tycker att man kunde ha en annan lärlingslön för de som utbildar sig i vuxen ålder. Foto: Per Eklund

– Man vill ju att lärlingstiden garanteras, säger Nihat Özer.
Han går nu som elektrikerlärling på elföretaget PMC i Västerås efter många år som väktare.
Nihat och flera runt fikabordet i en byggbod i Västerås skulle vilja se en förändring av lärlingslönen, speciellt för vuxenelever.

På företaget finns många yngre elektriker och lärlingsfrågan blir en naturlig diskussion när gruppen som jobbar med ett stort rotprojekt i bostadsområdet i Vallby i utkanten av Västerås träffas för att diskutera årets avtalsrörelse.
Lärlingsutbildningen har blivit en del av avtalsförhandlingarna mellan Elektrikerna och Eio. Arbetsgivarna vill se en förändring från fast anställning och en samlad lärlingstid på ett företag till visstidsanställning och en möjlig uppdelning av lärlingstiden på flera företag. I Eio:s yrkanden ligger också att lärlingarna ska ha en egen turordningskrets.

 

Argumentet från Eio är att det ska bli lättare för företag att ta in lärlingar. Nån vid bordet säger spontant att det är viktigt att de som gått utbildning ska få en lärlingsplats och tycker att Eio:s förslag låter bra.
– Det är flera av de som gick utbildning tillsammans med mig som inte fått någon lärlingsplats.
Diskussionen flödar runt bordet och argumenten om nya elektrikers trygghet känns viktig för de flesta. De enas om att fast anställning och en samlad lärlingstid måste vara det rätta.

 

Nihat Özer har erfarenhet av många korttidsanställningar i sitt tidigare arbetsliv, och vill inte ha in det i elbranschen.
– Man vill ju ha lärlingstiden garanterad.
Efter 13 år som väktare ville han ha ett jobb som fungerade med familjelivet och en hyfsad lön och började elektrikerutbildningen.
– Det är klart att det är lönen som är det viktiga.

 

Elin Urberg har även hon utbildat sig till elektriker som vuxen. Det var inte helt lätt att klara sig på lärlingslönen under första året.
– Lärlingslönen är ju anpassad för den som är 18 år och bor kvar hemma, säger Viktor Grahn.
Gruppen skulle vilja se en uppdelning med en högre lärlingslön för ”vuxenlärlingar”.

Elin tycker också det är bra att ansvariga i förbundet är ute på arbetsplatserna. Just den här dagen är det ombudsmannen Isabell Öberg som är på besök för att berätta. Hon går mödosamt igenom alla krav och yrkanden som kommit från både Elektrikerna och Eio.
– Det är jättebra att de kommer ut. Man vill ju följa med i avtalsfrågorna när det gäller oss, säger Elin.

 

Isabell åker tillsammans med klubbordföranden på PMC, Tommy Gustafsson, vidare till hamnen i Västerås, där några andra PMC-anställda jobbar med att bygga om en kraftvärmeanläggning till hotell.
Hon berättar återigen om parternas olika krav.
– Man blir lite misstänksam mot deras tal om flexibel tid, säger Fredrik Bäckström om Eio:s förslag på ändringa av arbetstiderna.
– Ska vi ha öppet dygnet runt. Konsekvensen blir att det blir olika tider olika dagar, fortsätter Fredrik.
Det blir diskussion om restider.
Fredrik och kollegan Bosse Ivarsson reagerar på företagets krav att använda sina egna privata bilar i jobbet
– Du kan väl åka och hämta material, säger de ofta. Nej vi kan inte, säger vi.

 

Bosse Ivarsson som är lärlingsombud reagerar på Eio:s förslag till förändringar för lärlingar.
– Det blir otryggt för lärlingarna, säger Bosse och får medhåll av jobbarkompisen Marcus Ahlin.
Totalt är man i dag 35-40 montörer på PMC i Västerås. En genomsnittsålder som ligger under 30 år. För två år sen bildades en klubb.
Tommy Gustafsson är ordförande i klubben.
– Det fungerar bra. Just nu sitter det fyra i styrelsen, men det är fler fackligt aktiva vid sidan om. Jag har tagit på mig att vara ledande montör i Vallby, så det kanske blir lite mindre tid för fackliga frågor just nu.

Per Eklund