De senaste tiden har vi återigen tvingats läsa om hur fackliga ledare festat, roat sig och sysslat med minst sagt tvivelaktiga affärer med medlemmarnas pengar.

Kommunals ordförande Anneli Nordström har meddelat sin avgång. Innan henne har förbundets kassör Anders Bergström gjort det samma. Nordström och Bergström kommer med detta kvittera ut fallskärmar på runt 2 miljoner vardera.
Turerna kring skandalerna resulterar givetvis i en minst sagt berättigad ilska bland förbundets medlemmar. Uppgifter säger att över 5 000 kommunalare har begärt utträde ur förbundet.

Vi fackligt aktiva elektriker på Elajo i Västervik vill nu säga tre saker till kommunalarna.

1. De skandaler vi tvingats läsa om de senaste veckorna beror inte bara på enskilda företrädares skurkaktighet. Tyvärr är problemet större än så. Det speglar en rakt igenom osund kultur som genomsyrar hela den svenska fackliga rörelsen. I förbund efter förbund har företrädarna höjt sig över sina medlemmar och apat efter våra motparter inom näringslivet. Detta är ett ödesproblem för hela vår rörelse. Våra fackföreningar finns för att vi på golven behöver varandra. Våra organisationer har bildats av arbetare som vi för att vi tillsammans skall kunna kämpa för det vi har gemensamt, inte för att göda arbetsskygga pampar!

2. Vi vanliga medlemmar på golvet måste inse detta och den medföljande nödvändigheten av att städa upp i våra organisationer. Att städa upp innebär att sparka ut de som tror att våra fackföreningar finns för att göda dem. Att städa upp innebär att vi tar upp den interna fighten för att göra våra fackförbund till vad de en gång bildades för att vara. Detta handlar om att demokratisera våra organisationer. Ledare på alla nivåer måste kontrolleras underifrån genom att lätt kunna avsättas om de inte sköter de uppgifter vi gett dem. Alla orimliga bekvämligheter måste bort. Ersättningar måste givetvis vara skäliga, men det innebär inte att man skall kunna segla iväg till helt andra nivåer än de medlemmar man företräder. Att vara facklig ledare skall vara ett av de finaste förtroenden man kan ha, inte ett karriärsjobb! Även makten över avtalen och strejkvapnet måste till medlemmarna. Avtal som sluts med våra motparter måste givetvis godkännas av oss som De senaste tiden har vi återigen tvingats läsa om hur fackliga ledare festat, roat sig och sysslat med minst sagt tvivelaktiga affärer med medlemmarnas pengar. Kommunals ordförande Anneli Nördström har meddelat sin avgång. Innan henne har förbundets kassör Anders Bergström gjort det samma. Nordström och Bergström kommer med detta kvittera ut fallskärmar på runt 2 miljoner vardera.

3. Med detta vill vi också uppmana er till att stanna kvar i er fackförening, annars kan ni aldrig ta upp kampen. Det är de ansvariga som måste bort! Få yrkesgrupper har fått ta så mycket stryk de senaste decennierna som ni kommunalare. Ni behöver varandra och ni behöver sammanhållning för att kunna kämpa! Använd istället er ilska för att samla er för att städa. Att gå ur er fackförening innebär bara att ni ger arbetsköparna mera makt och att de som missköter era fackförbund kan fortsätta göra det i lugn ro.

Tillsammans måste vi fortsätta vår rörelses arbete för ett bättre, tryggare, rättvisare och jämlikare samhälle!

Elektrikerklubbens styrelse på Elajo i Västervik
Peter Wilensjö, Tommy Arvidsson, Rickard Gustavsson, Johannes Regell, Ulf Ekström och Håkan Sundström