• Elektriker vid Caverion i Örebro. Fr v Mikael Pettersson, förbundet, Andras Molnar, ackordsuppsökare VK9, Mattias berg, Krister Karlsson, Joel Ström och th Viktor Michael (ventilation). Foto: Leif Göbel

  • Elektriker vid PMC i Örebro. Vid containern fr v Ching Tao Leung, Johnny Iversen, Tim Radsjö, Simon Berntsen och th Mikael Pettersson, förbundet. Foto: Leif Göbel

– Det vore en bra signal för företagen och ungdomar som läser elteknik på gymnasiet om vi och Eio konstruktivt utvecklar lärlingsavtalet.

Det säger Mikael Petterson som är ny ansvarig på Elektrikerna för Installationsavtalet. Det omfattar närmare 20 000 montörer. Vid ett medlemsmöte och arbetsplatsträffar i Örebro lyfte han fram lärlingsavtalet.

– Branschen vill liksom oss att fler kvinnor väljer vårt yrke och talar om svårigheten att rekrytera. Vi har en bra samsyn på yrkesutbildning och har samverkat längre kring ETG-konceptet. Det finns en god grund att utgå ifrån, säger Pettersson.

ETG-konceptet är Elteknikbranschens modell för elutbildning.

 

Det går ut cirka 3 000 blivande elektriker från sista årskursen i gymnasierna. Av dem fick förra året 1 500 en lärlingsanställning vilket är förutsättningen för att få ut sitt certifikat/yrkesbevis. Det är högkonjunktur nu, svårt att hitta erfarna elektriker och en arbetslöshet på bara 1, 2 procent. Bostadsbyggandet, både nyproduktion och om- och tillbyggnader är hårt politiskt prioriterat under lång tid framöver. Rekryteringsfrågorna inom hela byggbranschen blir därmed allt hetare.

– En nyckelfaktor för de som vill satsa på att bli elektriker är att få bra praktikplats på företag under sin gymnasieutbildning. Där har varit svårigheter. Vi måste hitta en bättre ordning där, säger Mikael Pettersson.

 

Tre års gymnasiestudier på elteknikprogram samt ungefär ett års företagsknuten lärlingsutbildning utifrån en lärlingsanställning för att bli certifierad yrkesman/kvinna ger en bra bas för de unga i arbetslivet. Många andra branscher avundas detta.

Vid besök hos Caverion som har elentreprenad i bostadsbygget Kumminen i Örebro (186 lägenheter) fanns två lärlingar som höll med. Hos PMC som också hade elentreprenad för 60 lägenheter i närheten tyckte en av lärlingarna att man också skulle höja lönen.

– Viktigt höja upp lägstalönerna. Vi ska ju också ha råd att leva och vill helst inte bo kvar hemma för länge.

 

Av de avtalsfrågor som parterna diskuterar tog man upp lönenivån, resevillkor och vidareutbildning i jobbet. Man tyckte elektriker tappat i lön jämfört med andra grupper på byggena. Viktigt därför att ackorden förbättras och görs attraktivare. Där ligger stora produktivitetsvinster för företagen också. Frågor kring reseersättning, villkor och skatteregler engagerar olika. De flesta vill ha lite mer konkreta förslag att ta ställning till. Att bara försämra för viss leder inte framåt.

Leif Göbel