• Samling för avtalsinfo i Halmstad. Foto: Leif Göbel

  • – Kompetensutveckling på betald arbetstid är en viktig fråga, säger Roger Johansson. Foto: Leif Göbel

  • Vi har ett privatliv också, säger Pierre Alexandersson. Foto: Leif Göbel

Vad menar Eio med sina yrkanden? Vad ligger bakom formuleringarna? Det frågade sig flera medlemmar i Halmstad när de fick information om parternas olika krav.

Elektrikernas och Elektriska Installatörs organisationens, Eio, avtalsförslag utbyttes den 26 februari. Det handlar om Installationsavtalet. Sedan dess har förhandlarna hos parterna träffats för att förhöra sig kring varandras texter. Man känner på varandra innan spelplanen blir tydligare. Under tiden åker förtroendevalda och ombudsmän runt i landet och resonerar med medlemmarna kring de bägge avtalskraven.

Nyligen var fackliga företrädare i Halmstad. Ombudsmannen Jonas Lindgren, Region väst, assisterade av Lars-Uno Kroon, som är med i förhandlingsdelegationen, gick igenom Elektrikernas och Eio:s avtalskrav. Förklarar och kommenterar. Medlemmarna lyssnar och kommer då och då med inlägg.

När Lindgren redogjorde för att Eio vill diskutera hur man kan öka produktiviteten, grymtade någon veteran att de skulle snacka med lite lagbasar om vad de tycker. Till exempel att tidsplaner ska vara relevanta, att ritningar helst ska vara levererade innan jobbet påbörjas och att materiallogistiken fungerar.

Frågeställningarna vid informationsmötet var många.

Eio har lite mjukare formuleringar än vanligt, men vad menar man egentligen? Många förslag är så oprecisa att de ansågs svåra att bedöma. För andra kände man igen bockfoten bakom ordridåerna.

Vi tog pulsen på några på mötet.

Pierre Alexandersson är vice klubbordförande på Imtech i Falkenberg och varit med ett tag:

– Största hotet ser jag i att arbetsgivarna vill gå in och styra än mer över arbetstidens förläggning dvs när vi börjar och slutar arbetsdagen och hur man förlägger veckoarbetstiden över flera månader. Det kan vi aldrig gå med på. Vi har också privatliv där saker måste kunna planeras, säger han.

Roger Johansson på Imtech Halmstad tyckte förbundets krav på kompetensutveckling i jobbet var viktig:

– Kompetensutveckling på betald arbetstid är en viktig fråga. Vi förutsätts ju att kunna utan att vi fått utbildning. Eller så bjuder arbetsgivaren på info på kvällstid. Vi får till exempel inte gå på Elfack på dagtid utan blir hänvisade till någon grossist som gör något en kväll.

Jonas Lindgren var igår hos ett 50-tal medlemmar på Midroc i Varberg. De har stora entreprenader åt industrin. Där var reseersättningen och villkoren kring den en stor fråga. Tidsbanken (arbetstidförkortning) engagerade också många och det fanns flera åsikter om olika tekniska lösningar.

Leif Göbel