• Montörer på Imtech i Halmstad gör tummen ner för Eio:s avtalsförslag. Foto: Leif Göbel

  • Stefan Olsson på Imtech i Falkenberg tycker att Eio:s yrkanden leder tillbaka till hur det var förut där företaget bestämmer även över fritiden. Foto: Leif Göbel

  • – Bra att restider och ersättningar börjar diskuteras men det krävs mycket mer konkreta förslag för att kunna ta ställning, säger Henrik Andrén, på Imtech i Halmstad. Foto: Leif Göbel

Montörerna från Imtech i Halmstad och Falkenberg som jobbar på en elentreprenad på Stena Metalls fabrik utanför stan var inte imponerade över Elektriska Installatörsorganisationens (Eio) avtalsförslag.

Flera av tankarna var man direkt emot medan andra var så suddiga att det krävs mer konkret för att kunna reageras på.

Lars-Uno Kroon, är klubbordförande och sitter med i förbundets förhandlingsdelegation för Installationsavtalet som berör närmare 20 000 montörer. Här fick han för arbetskamraterna redovisa förbundets avtalskrav och 6F:s plattform men också gå igenom vad motparten vill.

 

För montörerna kändes kravet på 3,2 procent i lönepåslag helt rätt, inte minst med tanke på vad näringslivets företrädare och företagen själva beviljar sig. Och som någon sade. Bra att ha en nivå så inte industrin viker ner sig för mycket.

Det blev en hel del diskussioner kring restid och reseersättning. Både utifrån vad arbetsgivarna säger och vad som slagits fast i en EU-dom. Här krävs tydligare förslag för att kunna ta ställning. Det påverkar många på olika sätt.

 

Eio:s tankar om flexiblare arbetstider var inte svåra att genomskåda. Här konstaterades rätt och slätt att det var tankar som gick tillbaka till hur det var förr. Eio vill kunna förlägga arbetstidens början och start på dagen utifrån företagens behov och även veckoarbetstiden sett på en fyramånadersperiod t ex 60 timmar en vecka och 20 timmar en annan.
– Det låter hemskt att gå tillbaka till det gamla där företaget bestämmer mer över ditt liv, hur och när jag ska jobba. Det inkräktar ju på min fritid och mina möjligheter att planera mitt liv, säger Stefan Olsson, Imtech Falkenberg.

 

Henrik Andrén, Imtech i Halmstad tycker det är viktigt att reda ut villkoren för restider.
– Skrev faktiskt en avtalsmotion om detta. Jag råkade själv bli skadad under en resa till jobbet. Klassad som arbetsskada men Afa:s försäkring täcker inte då det klassas som ett färdolycksfall. Hade det varit på arbetstid hade jag fått en bättre ersättning. Bra att restider och ersättningar börjar diskuteras men det krävs mycket mer konkreta förslag för att kunna ta ställning.

Som sagt – avtalsrörelsen har nyss börjat. Fack och arbetsgivare klämmer lite på varandras muskler. Framöver lär det kristalliseras ut lite tydligare förslag och vad som är centralt för parterna. Men det kan också finnas öppningar om man bjuder till ömsesidigt. Fortsättning följer.

Leif Göbel