Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, fortsätter på inslagen väg. I fredags växlade de avtalskrav med Elektrikerna på Installationsavtalet. Tillsammans är de branschens parter och tecknar avtalet som berör cirka 20 000 elektriker i Sverige. Att läsa EIO:s avtalsförslag var föga förvånande men man blir lika arg för det. Deras krav är närmare att likna tidigt 1900-tal än vad dem själva brukar säga ”moderna avtal” som ska anpassa sig efter individernas behov samtidigt som det ska passa kunderna.

Vi i Unga Elektriker tänkte här förklara hur man kan tolka deras krav, som givetvis är riktigt skickligt och professionellt skrivna. EIO börjar givetvis på samma sätt i år igen. De försöker beskriva hur dåligt det går för branschen för att vi arbetare ska stå tillbaka med våra krav, vi måste ju vara ansvarstagande är motiveringen. Organisationen skriver om att arbetslösheten är hög, vilket den absolut är i landet, men de missar helt att arbetslösheten sjunker och har nått en bottennotering sett till de senaste 10 åren. De missar också att nämna hur bra det går för branschen. Det kommer behövas byggas enormt mycket för att klara av den rådande bostadskrisen. Byggbolagen kommer ta hem massvis med jobb och självklart el-företagen med. Arbetslösheten i branschen som är rekordlåg på 1,2 % och företagens svårigheter att rekrytera elektriker betyder att det är en brist på elektriker. Vi måste locka fler till branschen och det gör man inte med EIO:s förslag om kraftiga försämringar.

EIO talar sig varma om att vi måste följa industrins så kallade ”märke” då de genererat reallöneutveckling sedan 1997, men man missar att nämna de ökade klyftorna mellan arbetare, tjänstemännen och VD. Vi har helt enkelt låtit tjänstemännen och direktörerna springa ifrån oss lönemässigt. Vi har en hög arbetslöshet kombinerat med en väldigt låg inflation, till och med deflation. Att då inte ta ut tillräckligt höga löneförhöjningar riskerar att spä på det hela. Tar vi ut mer i lön så ökar köpkraften vilket genererar en lägre arbetslöshet. Det är däremot inte bra att ta ut för höga löneförhöjningar då vi inte vill ha en för hög inflation, då den svenska kronan skulle sjunka i värde. Utifrån Riksbankens och Konjunkturinstitutet finns det dock ett löneutrymme om 3-3,5% att plocka ut utan att elda på marknaden för mycket.

EIO vill göra om resereglerna och det vill även Elektrikerna.
Elektrikerna är inne på att likställa restid med arbetad tid, detta efter en dom som kom i EU-domstolen i september förra året. EIO vill likt byggavtalen börja betala den faktiska restiden från hemmet och inte som det är i dag, räknat från företagets lokaler. En nackdel med det är alla de som inte bor nära jobben. Kollar vi i Stockholm som ett exempel, där mycket av jobben finns, så kan det bli en nackdel att bo exempelvis i Norrtälje om jobbet ligger i Södertälje. De personerna kan få väldigt svårt att få jobb då arbetstillfällena på orten man bor, inte alltid behöver vara de bästa och företagen kan få betala väldigt mycket mer i restid till dem istället för personer som bor mer centralt.
En del kanske inte vill bo centralt och även om man vill det så vet alla hur svårt det är att få bostäder i storstäderna där de mesta av jobben finns.

När det kommer till arbetstider så ska individens behov få styra.
Detta genom att vi inte längre ska jobba 40h/vecka utan det ska vara ett snitt beräknat på 4 månader. Vilket kan betyda 60h ena veckan och 20h den andra. Vi ska inte längre ha ordinarie arbetstid mellan klockan 6-17 utan den ska förlängas till 6-19. På vilket sätt är detta bra för den anställde om hen måste förena det med hämta barn på dagis som redan i dag kan vara krångligt. Har EIO tänkt här att den anställde själv ska få bestämma? Så är det redan i dag om man läser i avtalet så finns flextid att tillgå. Allt för att anpassa sig efter individens behov. Dock är det väldigt svårt då man kanske inte alltid kan planera jobben och den anställde är trots allt i en stor beroendeställning till sin chef så är inte heller lätt att hävda sin rätt. De vill även kunna skicka bort dig som anställd ännu längre på traktamentsjobb, som att de skulle förenkla vardagen.

Som el-lärling i dag så vet alla att det är svårt att få jobb. När Unga Elektriker träffade EIO tidigare i år så viftade de bort det hela med att de som inte får jobb ska inte vara elektriker då alla som är duktiga enligt dem får jobb. Sådant är trevligt att höra. Men nu har EIO kommit på den geniala idén om hur vi ska få in fler lärlingar. Vi ska försämra anställningsvillkoren och låta dem bilda en egen turordningskrets.
”En fot in” brukar de kallas, för de är ju trots allt bättre än inget jobb alls. Med den motiveringen kan vi alla jobb gratis, eller? Problemen med dessa förslag är många, dels om vi för in visstidsanställningar för lärlingar så ska de behöva gå runt med oron i magen om att få förlängt kontrakt. De kommer kanske inte våga säga ifrån när något händer eller på andra sätt ställa krav. Man vill inte anses som jobbig och riskera missa att få förlängt kontrakt.
I dag är det inget problem att tillsvidareanställa lärlingar. Har man inget jobb om låt oss säga 6 månader så blir det uppsägning p.g.a. arbetsbrist.

Nu har EIO såklart en lösning på detta också. Lärlingar ska få bilda en egen turordningskrets så man kan undanta dem vid uppsägningar. Detta skulle såklart leda till att de som är i branschen och har en längre anställningstid åker ut före en lärling. Men om detta nu bara var problemet så skulle det kanske inte vara hela världen. Men vänd på steken, man kan även lättare säga upp lärlingar om man råkar anställa en så kallad ”fullbetald” elektriker efter man anställt lärlingen. Sen hur många lärlingar är anställda på samma företag? Absolut många på de stora företagen men i elbranschens är 75 % av företagen mindre än 25 anställda. Hur många lärlingar är anställda då? 1 kanske 2, vilket bara blir löjligt att göra en egen turordningskrets på. Risken finns också att företagen vill ha billig arbetskraft så man anställer massor med lärlingar som inte alls är förenligt med antalet fullbetalda.

Vad mer vill EIO göra?
Man vill straffa dem som är sjuka genom att begränsa hur många gånger du får nyttja permission när du besöker sjukvårdsinrättning efter remiss av läkare till antalet 3. Är det sådant som är viktigt? Istället för att stötta den anställde som bevisligen är väldigt sjuk eller sjuk ofta så ska vi lägga på dem en oro om att klara sig ekonomiskt.
EIO vill även lägga på mer ansvar på den anställde när de kommer till arbetsmiljö, bilda en branschgrupp och samtala om löneavtalet samt ackord. EIO vill reda ut tolkningsproblem som föreligger på löneavtalet och de menar givetvis individuell lönesättning. Där finns inga problem alls. Ska företaget ha individuella löner (som inte behöver betyda differentierande löner) så finns det fastslagna kriterier i avtalet. Företaget ska även ha ett medarbetarsamtal följt av ett lönesamtal med samtliga på företaget där de skriftligen framgår varför man inte har den högsta lönen. Hur enkelt som helst, om företagen skulle följa det.
De vill även samtala vidare med Elektrikerna och reda ut olika oenigheter när de kommer utländska företag. Samtala får det alltid göra, det är bra att sätta sig ner och bilda grupper så man kan komma fram till lösningar som på riktigt gynnar hela branschen och inte bara ensidigt företagen.

Summa sumaro, EIO tänk om! Det går bra för branschen och låt oss anställda ta del av det. Vill ni komma med förslag som är skit för oss anställda? Gör det men ni behöver inte låtsas som att ni gör det för de anställdas bästa. De är rent ut sagt skitsnack!

Unga Elektriker