• Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef hos Eio, vill förändra veckoarbetstiden, lärlingarnas anställningar, restidsregler och en del annat i Installationsavtalet.Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Flexibel arbetstid upp till 12 timmar per dag, förändrad reseersättning, visstidsanställda lärlingar och färre permissioner.
Det är några av arbetsgivarorganisationen Eio:s yrkanden, när de ska förhandla med Elektrikerna.

– Vi vill ta avstamp i ett modernt kollektivavtal, som jag uppfattar att vi har en samsyn i. Vi gjorde ett rejält arbete 2013, och vi har haft en arbetsgrupp sen dess. Det är viktigt att det är attraktivt att arbeta i branschen, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef hos arbetsgivarna i Eio.

 

LÄS ÄVEN: ”Vi vill ha lika till alla”
Den av Eio:s förslag till förändringar i avtalet som kanske är mest anmärkningsvärd är en förändring i arbetstidsreglerna. De vill förändra så att 40-timmarsveckan i framtiden ska vara en genomsnittlig arbetstid under fyra månader. Arbetstiden skulle enligt deras förslag kunna läggas ut mellan 06 och 19, det vill säga det skulle vara möjligt inom avtalets ram att jobba 12 timmar per dag fem dagar i veckan, 60 timmar.

– Vi har stelbenta regler i dag. Det finns extremt lite utrymme att göra överenskommelser i dag. Vi har också yttre ramar som styr det här. Till exempel max 48 timmar i veckan. Vi vill ha en maxtid och en minimitid per vecka.

Eio vill vidare förändra regelverket för lärlingar, med möjlighet till korta visstidsanställningar och att de får en egen turordning vid uppsägningar.

– Vad vi är ute efter är att mindre företag skulle anställa mer lärlingar om de inte behöver ta ett så stort åtagande. På sikt vill vi förändra hela yrkesutbildningsavtalet, säger Åsa Kjellberg Kahn.

 

Ni vill satsa på månadslönesystemet. Är det så att ni vill bort från ackordet?

– Nej. Vi vill jobba för att båda systemen ska fungera. Men precis som vi ser över ATL, så behöver månadslönesystemet underhållas. Det är viktigt att arbetsgivarna gör sin del och jobbar med kriterierna.

En annan viktig fråga för Eio är att förändra reglerna för resor till och från jobbet.

– Det ställer till problem i dag och man riskerar göra fel, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Eio:s Yrkanden

• Den ”internationellt konkurrensutsatta industrin” som ska sätta märket för nivån.

• Reseersättningen ska i fortsättningen endast räknas från bostaden till arbetsplatsen och det ska inte räknas som arbetstid.

• Man vill ha flexiblare arbetstid, ta bort 8-timmarsdagen och 40-timmarsveckan. Arbetstiden med 40 timmar vill man ha i genomsnitt under fyra månader och den dagliga arbetstiden ska kunna läggas ut från 06 på morgonen till 19 på kvällen.

• En förändring vad gäller förskjuten tid.

• Lärlingar ska i fortsättningen kunna visstidsanställas, samt att det ska vara möjligt att dela upp deras utbildning, så att olika arbetsmoment kan gås igenom i olika företag. Lärlingar ska bilda en egen turordningskrets vid uppsägningar och lärlingar ska kunna undantas.

• Permissionsreglerna ska förändras, bland annat ett maximalt tre läkarbesök med remiss tillåtas.

• Att införa en ordningsregel om att följa anvisningar och instruktioner rörande arbetsmiljö.

• Att parterna gemensamt ska nå bättre förståelse och tillämpning av månadslöneavtalet.

• Att parterna gemensamt startar ett projekt som ska befrämja produktiviteten.

• Reglerna för utländska företag bör diskuteras och anpassade bestämmelser införas.