Inkomstskillnaden mellan näringslivets toppar och vanliga arbetare är den största i modern tid. Idag går det 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig VD-inkomst. Det visar LO:s rapport om maktelitens inkomster.

Rapporten som mäter löneskillnaderna är den sextonde och visar att inkomstskillnaderna vuxit till rekordhög nivå. Med rapporten vill LO synliggöra de ekonomiska villkoren för dem med stor makt. Undersökningen speglar makt­elitens inkomstutveckling mellan 1950-2014 och omfattar närmare 200 maktpositioner inom näringsliv, politik och ekonomi. Maktelitens genomsnittliga inkomster före skatt var 18,3 industriarbetarlöner år 2014.
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ser en demokratisk samhällsfara när skillnaderna mellan topp och botten är så stora och ökar.
– Stora inkomstskillnader mellan makthavare och de breda löntagargrupperna har troligen stor betydelse för vilka beslut som fattas i samhället.
Rapporten visar också att endast var fjärde person i makteliten är en kvinna. Deras inkomst är 34 procent av männens.
En myt som LO vill slå hål på är att näringslivstopparnas löner måste vara höga för att stå sig internationellt, annars skulle Svergie riskera att förlora dessa stjärnor. Internationella studier visar dock att storföretags VD-rekryteringar till 89 procent sker internt. Bland de få externrekryteringar som gjorts har endast en mindre del av VD:arna värvats från ett annat land.
I kartläggningen av inkomstskillnaderna finns även arbetsmarknadens parter med. I rapporten står att läsa att LO:s ordförande har en lön som motsvarar 3,5 industriarbetarlöner. Svenskt näringslivs VD hade en inkomst motsvarande 24,9 industriarbetares. Svenska Elektrikerförbundets ordförande har en lön som motsvarar nästan 2,8 industriarbetarlöner.

Helena Forsberg