– Vi vill ha en generell löneökning. Det har inte funkat nåt bra. Företagen lägger inte ner det arbete som behövs för individuella påslag.
Det säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson
Förutom lika påslag till alla vill Elektrikerna bland annat förändra regelverket vad gäller ackord, arbetstidsförkortning, övertid minimilönerna, kompetensutbildning och få fler kvinnor till branschen.
Från arbetsgivarna Eio:s sida vill man ha flexibel arbetstid, visstidsanställning när det gäller lärlingar, samt ändra i reseersättningen.

Under fredagen möttes Elektrikerförbundet och Eio för att ”byta” krav inför förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal.
Från Elektrikerna finns huvudkraven från 6F om 3,2 procent löneökningar i botten. Bland 6F-kraven finns också reglering av integrationspåverkande åtgärder och anställningsregler.

Löneökningar vill Elektrikerna ha generellt lika till alla. Man är man missnöjda med hur de enskilda företagen jobbat med fördelning av lönepåslagen.
– Företagen lägger inte ned det arbete som behövs. Då är det bättre att alla får lika den här gången, säger Pettersson.
Minimilönerna för fullbetalda vill man höja med mer än de 800 kronor man kräver i generellt påslag.
– Det finns risk nu att det blir fler som hamnar på minimilön och då vill vi höja den.

Vid förra avtalsrörelsen 2013, så förändrades ackordsbetalningen. Brytpunkten höjdes och fördelningen mellan företag och arbetare förändrades, liksom fördelningen inom ackordslaget.
Nu vill Elektrikerna höja brytpunkten ytterligare. Man vill också förändra regelverket när inlånad personal ingår i ackordslaget. Elektrikerna menar att det uppstått effekter som inte var menade när man gjorde om systemet för tre år sen.
Det finns ytterligare en skillnad i syn på hur man ska hantera inlånad personal. Detta regleras i en bilaga till avtalet, men parterna har olika tolkning av regelverket och Elektrikerna vill få till stånd en samsyn i frågan.
– Vi vill klargöra vetoreglerna. Det är viktigt att vi är överens, i dag har vi inte samma uppfattning.

Den arbetstidsförkortning som diskuterats flitigt bland medlemmarna vill nu Elektrikerförbundet nu förändra.
– Vi vill bygga ut den, vi vill förändra intjänandet och vi vill förändra tömningen, säger Urban Pettersson.
I dag nollställs potten vid nyår. Du kan inte spara timmarna över nyåret. Nu vill Elektrikerna flytta avstämningen till 1 april, så att det blir samma tidpunkt som semestern.
– Då fylls semestern på samtidigt.
Elektrikerförbundet menar att företag i dag missbrukar avtalets övertidsregler, vilket gör att många arbetstagare får allt svårare att förena arbete och familjeliv. Därför menar man att övertidsreglerna bör ändras.

I höstas kom EU-domstolen med en dom om när en arbetstagares restid ska räknas in i arbetstiden. Det gäller när en arbetstagare reser direkt hemifrån till sin arbetsplats. Nu menar Elektrikerförbundet att Installationsavtalet måste förändras för att uppfylla EU-reglerna, då många elektriker reser direkt till arbetsplatsen.
– Avtalet måste anpassas till domen, säger Pettersson.
För att locka fler kvinnor till elbranschen, så vill Elektrikerna att parterna gemensamt tar sig an detta.
– Vi måste aktivt rekrytera fler kvinnor till gymnasieprogrammet.
Elektrikerna vill också förbättra kompetensutbildningen. Man menar från Elektrikernas sida att det utvecklingsavtal som finns mellan parterna inte följs.
– Vi vill att parterna gemensamma kartlägga fortbildning i branschen för att hänga med i teknikutveckling, säger Urban Pettersson.

Från Eio:s sida poängterar man att det är den ”internationellt konkurrensutsatta industrin” som ska sätta märket för nivån.
På flera områden vill man förändra Installationsavtalet:
• Reseersättningen ska i fortsättningen endast räknas från bostaden till arbetsplatsen och det ska inte räknas som arbetstid.
• Man vill ha flexiblare arbetstid, ta bort 8-timmarsdagen och 40-timmarsveckan. Arbetstiden med 40 timmar vill man ha i genomsnitt under fyra månader och den dagliga arbetstiden ska kunna läggas ut från 6 på morgonen till 19 på kvällen.
• Lärlingar vill man i fortsättningen bara visstidsanställa.

Urban Pettersson, hur ser du på Eio:s krav?
– Jag vill inte kommentera Eio:s krav just nu. Vi måste analysera dem först. Det finns gemensamma beröringspunkter, andra är inte lika enkla att lösa, säger Urban Pettersson.
Hur ser förhandlingsarbetet ut den närmaste tiden?
– Vi har bokade förhandlingstider redan nu. Vi deltar minst tre från vår sida. Det är jag, Mikael Pettersson och Tomas Jansson. Jonas Wallin deltar också ibland, säger Urban Pettersson.

Per Eklund