• Det var självklart att man skulle bilda en fackklubb på företaget när de startade en ny filial i Hudiksvall. Bakre raden från vänster: John Jonsson, Andreas Larsson, Karl-Magnus Zederfeldt och Linus Johansson. I förgrunden Ronald Hellman och Joakim Väänänen.Foto: Tomas Nyberg

– Det är klart att det ska finnas en klubb. Vi ska jobba för att vi ska trivas på jobbet. Då är det lättare att åka till jobbet., säger Ronald Hellman, nyvald ordförande för den nya klubben på Midroc i Hudiksvall.
Just nu är man ett tiotal medlemmar, men man räknar med att bli fler i och med att företaget vill utöka.

Under fjolåret bestämde sig Midroc att öppna filialer i Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall i Hälsingland. På kort tid har företaget anställt ett flertal elektriker. På filialen i Hudiksvall jobbar nu ett tiotal, varav flertalet kommer från ett annat företag på orten och killarna känner varandra väl.
– Vi bestämde direkt att vi skulle starta en klubb. Alla är med i facket. Vi måste bevaka våra rättigheter och vara en motpol till arbetsgivaren, säger Ronald Hellman.

De första valen till en klubbstyrelse har man haft och till våren blir det ett årsmöte.
– Det är så viktigt att så många som möjligt är med i facket, säger Andrea Larsson i klubbstyrelsen.
Förutom ordförande har man valt lärlingsombud, skyddsombud, sekreterare och två förtroendemän.
Nu får man diskutera hur man jobbar fackligt i företaget och på de andra nystartade filialerna i Hälsingland.

– Vi vill ha en klubb för Hudik. Vi får diskutera hur vi gör med de andra filialerna. Vår chef tycker det är bra att vi har en klubb, säger Ronald Hellman.
På det här företaget var det självklart att alla ska vara med i facket.
– Men det finns elfirmor, där ingen är med i facket. Det kan vara svårt få med unga. Det är inte som när farsan växte upp, säger Ronald.
Dan för julafton flyttade företaget in i lokaler i Hudiksvall.
– Det är roligt att vara med på något helt nytt. Vi har haft full beläggning från dag ett, säger Joakim Väänänen, en av elektrikerna och lärlingsombud i klubben.
– Det är jätteviktigt att bygga på med nya elektriker. Vi har ETG på orten. Det är viktigt att de får en bred utbildning, säger Joakim Väänänen.

Ni har inga tjejer anställda?
– Nej vi har inga tjejer. Det skulle vara positivt om vi haft. Men det finns inte så många kvinnliga elektriker på orten, säger Joakim.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se