• Foto: Tomas Nyberg

  • – Det finns en trend med minskat läsande i papperstidningar, säger Maria Nettersand, som ansvarat för en läsarundersökning av tidningen Elektrikern. Foto: Privat

Sex av tio medlemmar läser tidningen Elektrikern. Det är färre läsare än vad tidigare undersökningar visat. Många vill ha mer skildring av yrkeslivet utanför storstäderna. Många ser den också som en viktig informationskälla.

– Elektrikern får bra betyg och omdöme av de som läser tidningen, säger Maria Nettersand på företaget Axánd som gjort läsarundersökningen.

Svenskar läser mindre i papperstidningar. Det märks även när företaget Axánd intervjuade medlemmar i Elektrikerförbundet. I en nyligen genomförd läsarundersökning så säger fyra av tio medlemmar att de inte läser tidningen. Hälften av de som lägger undan tidningen säger att de inte har tid. En tredjedel säger att innehållet inte intresserar dem.

 

LÄS ÄVEN: ”Utveckla tidningens hemsida”

LÄS ÄVEN: ”Vi kommer om ni hör av er”

 

Ungdomars ovana att läsa papperstidningar syns nu också i hur man läser tidningen Elektrikern. En tredjedel av Elektrikerförbundets medlemmar är under 35 år och i de här grupperna kan man se att färre läser tidningen.

Men Maria Nettersand menar att det syns över hela åldersskalan att människor ägnar mindre tid till papperstidningen.

– Det verkar som att Elektrikern följer trenden med minskat läsande, men det är fortsatt omtyckt tidning bland de som läser. Läsningen går ner i alla grupper möjligen undantaget pensionärer, säger Maria Nettersand.

Hennes känsla är att människor konsumerar media på ett förändrat sätt.

– Min känsla är att man är mer splittrad. Man skummar många olika informationsvägar. Det är en känsla jag har, jag har inget statistiskt underlag.

 

Följ Tidningen Elektrikern på Facebook

 

De som läser tidningen mest, är de som är i åldern 36-45 och de som är 56-65.

Av de under 25 år, så är det färre än hälften som öppnar tidningen. Även de i åldern 46-55 år läser tidningen mindre än de som är några år yngre eller några år äldre.

Hur ser resultatet ut jämfört med andra liknande tidningar?

– Elektrikern får bra betyg och omdöme. Många tidningar i samma kategori är omtyckta, läsarna tar till sig innehållet. Det som finns nära geografiskt och nära det man jobbar med, det lockar till läsning.

Många läsare har gett personliga synpunkter på vad som är bra och dåligt, och även vad de skulle vilja ha mer av.

– Att läsare ger konkreta förslag brukar vara ett tecken på att det är något man bryr sig om. När läsarna tycker om tidnigen får man många öppna svar.

– Min känsla är att det normalt är två tredje delar som svarar ”vet ej”. Ni har fått ett aktivt svar från mer än hälften. Det är mycket, förmodligen för att man har en god relation till tidningen.

Är det något anmärkningsvärt i svaren?

– Ja kanske att Elektrikern är en så pass viktig informationskälla för medlemmarna. Det sticker ut att den är så viktig. En annan sak var att så många kunde tänka skicka in filmade reportage. Det var större intressen än vad jag gissat på.

Vad bör vi tänka på?

– Kanske fundera på hur man ska locka dem som inte alls läser tidningen att åtminstone skumma igenom den. Min tanke är att de som läser tidningen tycker om den. Om man får dem som inte läser att öppna tidningen så kommer de troligen att tycka om den. Här finns det en potential.

Annonsörerna

Andelen annonser i tidningen har ökat något under de senaste åren. Nu visar det sig också att annonsörerna når ut med sitt budskap.

I läsarundersökningen fick läsarna frågan om hur de agerar efter att ha sett en annons i tidningen.

Nästan hälften av de som sett annonsen har pratat med en kollega om den. Var fjärde läsare har besökt företagets hemsida och var sjätte läsare har köpt en vara som det annonserats om.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Läsarsynpunkter

”Mer lokala artiklar”

”Mer från norra delen av Sverige.”

”Mer arbetsplatsreportage”

”Mer debatter om förhållanden, Lagar, paragrafer”

”Kanske lite mer ny teknik.”

”Arbetsplatsreportage framför allt.”

”Det finns ingenting om kraft, bara om installation.”

”Mer om löner och regler.”

”Det är en bra tidning, men den kan vara lite tung och allvarlig i sin framtoning.”

”Lyfta fram det här med svagströmsbiten. Man blir kallad fiberfjollorna.”

”Mer information till lärlingar.”

”Jättenöjd med en bra tidskrift.”

”Det kan ju bli förbättringar.”

”Gillar att skumma i tidningen. Den är uppskattad och informativ.”

”Jag tycker la tidningen är pertfekt.”

”Det är jättebra med arbetsrättsliga grejer, men blanda inte in politik.”

”Jag läser tidningen mest för att öva mig mer i svenska språket, men det är en bra tidning.”

”Det är en bra tidning, men den är helt galt politiskt vinklad.”

 

Paperskvaliteten

När tidningen gjordes om för fyra år sedan gick man från en mindre tidning med blankt papper till en tidning i dagstidningsformat och med annat papper. Kort efter förändringen så var det en del läsare som var missnöjda med papperskvaliteten. Nu är läsarna vana och är lika nöjda med papperskvaliteten som tidigare.

 

Mest och minst

Detta läser ni mest i tidningen:

Arbetsplatsreportage

Löner och förhandlingar

Yrkes- och teknikfrågor

Hälsa, arbetsmiljö

Utbildning

Detta läser ni minst av:

Internationella frågor

Allmänpolitiska frågor

Ledare

Krönikor

Personporträtt

Ni har fått ett aktivt svar från mer än hälften. Det är mycket, förmodligen för att man har en god relation till tidningen.