Reijo Mustonen är ansvarig för de utländska medlemsföretagen inom Eio. Han vill inte uttala sig om den pågående förhandlingen, men säger att man genomför kontroll av företag som begär medlemskap i Eio.

 

Han pekar på ett antal kontroller som Eio gör av de utländska företag som söker medlemskap. Det gäller om företaget kan betala socialförsäkringar i hemlandet, om det har svensk f-skattsedel, svensk elbehörighetsbevis, registreringsbevis i hemlandet, gällande bokslut, försäkringsavtal och andra försäkringar.

 

LÄS ÄVEN: Misstänker att det irländska företaget inte sköter sig

 

– Utöver dessa dokument kräver Eio en träff med företaget där företaget får redogöra för sina planer och ambitioner avseende sin verksamhet i Sverige. Vid detta möte erhåller även företaget information om vilka skyldigheter företaget har gentemot Eio och de kollektivavtal som gäller för företagets verksamhet i Sverige, säger Mustonen.

 

Följ Tidningen Elektrikern på Facebook

 

Han säger vidare att Eio därefter inte gör några regelbundna kontroller av företagen vare sig de är svenska eller utländska.

– Det sker bara om någon misstanke uppstår. Det gäller både företagets skyldigheter som medlem och skyldigheten att följa kollektivavtalen. Då begär Eio in handlingar eller förklaring från företag för att klara ut att företaget följer stadgarna. Vårt mål är alltid att skapa förutsättningar för företagen att göra rätt och därför jobbar vi i första hand med råd, stöd och utbildning, säger Reijo Mustonen.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se