Elektrikern har granskat de mest upptaxerade företagen i branschen. Företagen har antingen betalat ut svarta löner, eller struntat i att skatta för utländsk arbetskraft. Skatteverket menar att el-branschen är mindre drabbad av ekonomisk brottslighet än resten av byggbranschen. Samtidigt ser Elektrikerförbundet hur brottsligheten ökar.
Varje år fattar Skatteverkets insats mot Grov Ekonomisk Brottslighet (GEB) hundratals beslut om att upptaxera företag och privatpersoner som medvetet fuskat med skatten. I vår granskning har vi lyft ut de företag som faller inom Elektrikerförbundets olika avtalsområden.
Vi har hittat sex företag som Skatteverket totalt krävt på 7 952 586 kronor i ytterligare skatt, ränta och skattetillägg (en straffskatt företag och personer får betala som försökt lura Skatteverket). Företagen i Elektrikerns lista är främst byggföretag, som också erbjuder eltjänster. Wind Service Sweden AB bedriver service av vindturbingeneratorer.

 

 

Det är två tillvägagångssätt som företagen i vår lista har använt för att försöka undgå att betala skatt: genom att betala ut svarta löner med hjälp av fakturaskrivande bolag och att inte skatta för utländsk arbetskraft i Sverige. Det senare sättet kommer vi att förklara här nedan. Men först tar vi en titt på det vanligaste fusket:

 

Följ Tidningen Elektrikern på Facebook

 

Med hjälp av företag, som skickar fakturor för påhittade varor och tjänster, så kallade fakturaskrivande bolag, har flera av företagen i listan här intill kunnat bokföra falska kostnader. När företagen fått de falska fakturorna, har pengar skickats till de fakturaskrivande bolagen, som i sin tur skickat dem vidare till olika privatpersoners konton. Dessa personer har sedan tagit ut pengarna i kontanter och lämnat över dem till elföretagens ägare. Pengarna har delvis använts till att betala den svarta arbetskraften. Det som egentligen skulle gå till arbetsgivaravgifter och skatter har elföretagens ägare, med hjälp av detta upplägg, kunnat stoppa i egen ficka.
Detta brottsupplägg är välkänt av både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Att det ändå fortgår beror till stor del på att så länge ingen tipsar myndigheterna om den pågående brottsligheten, har de oseriösa företagen ett helt år på sig att mjölka sina företag på pengar innan deklarationer och kontrolluppgifter för de anställda ska vara inne till Skatteverket. Även då är det långt ifrån säkert att företagens kriminella verksamhet upptäcks.

 

LÄS ÄVEN: En ökning av oseriösa företag

 

FIN 2008 LTD är ett bulgariskregistrerat företag och ligger etta på vår lista. På sin hemsida presenterar sig företaget som ett byggföretag som också erbjuder elektrikertjänster. Bland sina kunder finns stora svenska fastighets- och byggbolag som Skanska och Akelius.
Orsaken till upptaxeringen av FIN 2008 LTD är att Skatteverket anser att företaget ska betala arbetsgivaravgifter och skatt för sin arbetskraft i Sverige och inte i Bulgarien. Enligt myndigheten har FIN 2008 LTD, vad som kallas för, ett fast driftställe i Sverige. Fast driftställe innebär att företaget går att knyta till en viss plats, kontor eller annan lokal i Sverige där arbetet pågår eller utgår ifrån, och att företaget har anställda och maskiner på plats. Omfattningen av arbetet ska också vara så pass stadigvarande att företaget kan erbjuda en tjänst eller sälja varor. I FIN 2008 LTD:s fall handlar det alltså om byggtjänster.

 

LÄS ÄVEN: Steg för steg – så fungerar härvor med svarta löner (pdf-fil som öppnas i nytt fönster / ny flik)

 

När det gäller arbetsgivaravgifter säger reglerna att ett företag ska betala sociala avgifter på de anställdas lön om de inte kan visa att arbetskraften är kvar i sitt hemlands socialförsäkringssystem. Det kan bevisas genom att hemlandets försäkringskassa, i detta fall Bulgariens, har ställt ut en så kallad A1:a (en blankett som intygar att den anställde är kvar i hemlandets försäkringssystem). Huvudregeln är att socialförsäkringsavgifterna ska betalas i det land man jobbar och undantagsregeln är att man kan betala det i arbetstagarens hemland om denne visar upp en A1:a
Skatteverket menar att man, bland annat med hjälp av fakturor från Akelius, kan bevisa att FIN 2008 LTD har haft fast driftställe i Sverige. Företaget har bland annat arbetat på ett och samma bygge i Stockholm i tio månader, vilket ger FIN 2008 LTD, alltså en tydlig geografisk plats där det har funnits arbetsledning, maskiner och anställda från företaget. Till Skatteverket säger företaget att de missförstått den svenska lagen, men att arbetsgivaravgifterna har betalats i Bulgarien.

 

 

Skatteverket hävdar, med stöd av dokument från sin bulgariska motsvarighet, att det inte finns något som stärker att FIN 2008 LTD ens skulle ha betalat skatt i Bulgarien. Skatteverket har beslutat att FIN 2008 LTD ska betala ytterligare 6 754 748 kronor (inklusive ränta och skattetillägg) i arbetsgivaravgifter.
Även om det finns elektrikerföretag som fuskar med skatten, är branschen, relativt sett, skonad från organiserad ekonomisk brottslighet. Enligt Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, beror det på att elektriker och montörer har en kompetens och en utbildning som ger dem en starkare ställning på arbetsmarknaden. Lägg därtill att eltjänster måste vara korrekt utförda för att exempelvis fastighetsägarnas försäkringar ska gälla.
– Kunden är lite försiktigare när det kommer till eltjänster. Om personalen inte är utbildad och kvalificerad, kan det bli så att försäkringar inte gäller. Går det fel vill kunden ha en firma, som den kan komma tillbaka till och kräva ansvar av. Här finns ett ökat intresse från kunden att verkligen säkerställa att allt ligger rätt till i företaget. Därför hittar man inte lika många oseriösa elföretag i vårt register.

 

 

Även om Elektrikerförbundet håller med Skatteverkets beskrivning ser förbundet en ökning av ekonomisk brottslighet inom en viss del av elbranschen – nämligen företag som enbart sysslar med att hyra ut elektriker till andra elföretag (Se intervju med Elektrikerförbundets förhandlingschef här intill). Traditionellt sett är det just i de långa underentreprenörsleden inom bygg, som mycket av den ekonomiska brottsligheten gömmer sig.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se