Avtal 2016

Det nuvarande kraftavtalet undertecknades den 10 april 2013 för att gälla i tre år. Det gav då total 6,8 procents löneökningar under de tre åren. En annan viktig fråga som då löstes var att parterna kom överens ett regelverk för att hantera arbetsmiljöfrågor.

Dessutom tillsattes fem arbetsgrupper som skulle jobba fram lösningar om stationeringsorter, branschanpassad skyddsombudsutbildning, yrkesutbildningsavtal, personalutrymme samt premiebefrielseförsäkring.

Den branschanpassade skyddsombudsutbildningen är klar. Frågan om premiebefrielseförsäkring har man inte gjort något åt än. Man ska följa det man kommer fram till på installationsområdet och där är man inte överens ännu. Frågorna om ytbildningsavtal, personalutrymmen och stationeringsorter har man haft arbetsgrupper i gång, men inte kunnat komma överens.

– Vi har rett ut varandras ståndpunkter, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet hos Elektrikerna.

Installationsavtalet

Det nuvarande installationsavtalet är också från 2013. Efter en del turbulens och tre månaders förhandlingar kom Elektrikerna och Eio överens den 22 april, tre veckor efter att det tidigare avtalet gått ut.

Avtalet gav 6,8 procent under tre år. En annan viktig del i avtalet var förändringarna i ackordsreglerna. Det gällde brytpunkten och fördelningen bland de anställa och fördelningen mellan anställda och företag. Tre arbetsgrupper tillsattes för att diskutera lösningar om arbetstid, om löner på bemanningsföretag samt om attityder och säkerhetskultur på företagen.

Arbetstidsfrågan sitter parterna och diskuterar nu, vad gäller löner på bemanningsföretag har parterna skrivit ett avtal och när det gäller säkerhetskultur har man arbetat fram flera projekt.

Inkasseringsavtalet

Redan i inledningen av avtalsrörelsen 2013 varslade Elektrikerförbundet för att försäkra sig om att ha kvar Inkasseringsavtalet, som Eio ville säga upp. Avtalet reglerar att arbetsgivarna för över fackavgiften från den enskildes lön till facket. Eio kontrade med varsel om lockout. Medlare kallades in och i slutet av mars kom parterna överens om att Inkasseringsavtalet skulle kvarstå.

 

 

LÄS ÄVEN:

”Reglera beredskap, övertid och restid”

”Långa dagar för många”

”Industrin måste sätta märket”