• Foto: Tomas Nyberg

– Många har väldigt långa dagar och många slår i övertidstaket.

Det säger Urban Pettersson, Elektrikernas förhandlingschef varför man på kraftverkssidan driver frågor om övertid, beredskap och restid.

 

 

 

– Utvecklingen har pågått under ett antal år, säger Urban Pettersson.

Han menar att det viktigaste nu är att organisera arbetet så att problematiken försvinner.

– Det enda verktyg vi har är att reglera det i avtalet.

 

 

Ni vill få till en bättre ordning vid verksamhetsövergångar. Går det att göra kollektivavtalsmässigt? Det är mycket av en lagfråga.

– Det är klart att det går att lösa på kollektivavtalsnivå. Både upphandlande och kundföretag är med i samma arbetsgivarorganisation. Det gör det ju lättare att lösa på kollektivavtalsnivå, säger Urban Pettersson.

Hur ser du på motpartens krav?

– Det är svårt att bedöma så här direkt, Men det var inte överraskande. Vi känner igen frågorna sen tidigare.

 

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

LÄS ÄVEN:

”Reglera beredskap, övertid och restid”

”Industrin måste sätta märket”

Så gick det 2013