De av fackets medlemmar som skadat sig i jobbet förlorade förra året minst 145 miljoner kronor på att de inte anmälde sina arbetssjukdomar och arbetsskador och därmed inte heller fick dem prövade av Försäkringskassan.
– Kunskapen om att man ska anmäla sin skada är mycket låg bland medlemmarna, men även bland de fackliga företrädarna, säger Dan Holke, chefsjurist på fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd.

 
I årets ekonomiska utfall för Rättsskyddet slår siffrorna igenom för hur mycket medlemmarna verkligen förlorar på att inte anmäla sina skador. Skillnaden mellan 2014 och 2015 är 145 miljoner kronor. Det handlar om livräntor (ersättning livet ut) och då innebär det stora summor.
– Många har också fått för sig att det är hopplöst att få sina skador godkända men det är fel. Av dem som faktiskt anmäler är det numera procentuellt sett fler som får skadorna godkända. Skadorna har inte minskat, framför allt inte arbetssjukdomarna. Det är istället anmälningarna som har minskat så stort, berättar Dan Holke.

 

LÄS ÄVEN: 5,6 miljoner till elektriker

 
Försämringarna beror bland annat på nya sjukpenningsregler. Tidigare gjorde Försäkringskassan själv en prövning om skadan kunde bero på jobbet. Det gjordes i samband med att människor exempelvis förtidspensionerades, men idag görs ingen sådan prövning längre. Därmed finns det inte längre någon naturlig tidpunkt för att pröva om en skada är arbetsskada eller inte. Den enskilde måste själv både anmäla sin arbetsskada och därutöver även ansöka om att få ersättning för den – alltså livränta.
– Vi har under flera år fått ett minskat antal nya arbetsskadeärenden på grund av detta. Det tar dock ofta 3-4 år att handlägga ett sådant ärende hos oss. Under 2015 avslutade vi bara en tredjedel så många arbetsskadeärenden som under 2010. Det är därför först nu som den minskade anmälningsfrekvensen slagit igenom och vi ser vilka summor som medlemmarna verkligen går miste om, menar Dan Holke.

LO-TCO-rattsskydd
I ärendena på LO-TCO Rättsskydds försäkringsrättsenhet är genomströmningstiden vanligen 3-4 år p g a domstolarnas och f-kassans handläggningstider. Det blir därför en eftersläpning och det är därför som det först 2015 märktes en markant nedgång i utverkad ersättning. Enheten mäter framgångsprocenten sedan många år (hur många mål som vinns respektive förloras) och ser ingen nedgång i den.Källa: LO-TCO Rättsskydd