• FOTO: TOMAS NYBERG

 

Under 2015 har medlemmar i Elektrikerna fått ut 5,6 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd genom att fackets juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd, lyckades vinna olika mål i domstol för medlemmarnas räkning.
Rättsskyddets jurister drev 32 ärenden för Elektrikerna under 2015 och varje rättsprocess kan röra ett flertal fackliga medlemmar.

 

 

Främst handlar det om livräntor som inte hade betalats ut om det inte blivit rättsprocess av ärendet och skadestånd från arbetsgivare som på något sätt brutit mot arbetsrätten. Det rör sig även om tvister mot försäkringsbolag som vägrat betala ersättning.

 

LÄS ÄVEN: Fackets medlemmar förlorade 145 miljoner kronor

 

För facket som helhet gäller rättegångarna även ett antal medlemmar som fick tillbaka jobbet eller blev frikända från anklagelser för brott.
Totalt för samtliga fackförbund vann LO-TCO Rättsskydd 190,5 miljoner kronor till berörda medlemmar och avslutade 1 060 ärenden under året. Dessutom fick byrån drygt 1 000 nyanmälda ärenden och har närmare 1 400 ärenden under handläggning.

 

För att LO-TCO Rättsskydds jurister ska driva ett ärende krävs att medlemmen fått rättshjälp av sitt fackförbund. Då står förbundet för alla rättsliga kostnader och medlemmen får dem ersatta även om hon/han förlorar sitt mål i domstolen. Den som behöver rättshjälp ska ta upp saken med sin lokala fackliga organisation, exempelvis fackklubben eller avdelningen, som i sin tur tar ärendet vidare till förbundet centralt. Den som inte är medlem i facket kan heller inte få rättshjälp av facket.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

LO-TCO Rättskydd

Ägs av LO och TCO och anlitas också av många Saco-förbund. Sedan starten 1971 har byrån haft över 70 000 ärenden och sammanlagt vunnit över 13 miljarder kronor till fackets medlemmar. LO-TCO Rättsskydd driver rättsfall för fackliga medlemmar, har 35 jurister anställda och är specialiserad på att driva domstolsprocesser.