Ja, Unga Elektriker, snart är avtalsrörelsen igång! Tittar vi tillbaka har vi de senaste åren som parter gjort en hel del förändringar som sammantaget lett till lönsammare företag och goda anställningsvillkor. Jag hoppas vi kan fortsätta det arbetet.

Nöten den här gången säger ni är hur man ska få företagen att anställa fler lärlingar. Ja, visst är det så men vi ser också att det råder stor brist på kompetenta medarbetare som vill och får jobba i elteknikföretagen och samtidigt omfattas av Installationsavtalet.

 

LÄS ÄVEN: Nej tack Eio, vi unga vill inte ha sämre anställningsvillkor denna gång heller…
86 procent av våra medlemsföretag säger att de har svårt att rekrytera elektriker. Det är förstås ett stort problem att det råder skriande brist på yrkeskompetenta elektriker, särskilt när vi vet att regeringen vill satsa på byggande av bostäder och infrastruktur.

Vi kan också fundera på om det verkligen behövs fullt utbildade elektriker för alla arbetsuppgifter som omfattas av Installationsavtalet? Idag har vi samma utbildningskrav på de som ska installera jordfelsbrytare eller ett helt dagis, som på de som ska montera kabelstegar. Är det rimligt och gynnar det verkligen lönsamhet och löneutveckling?

Samtidigt finns det ett problem med arbetslöshet hos de unga som lämnar gymnasiet. Arbetsförmedlingen menar att så många som 1 600 personer av de ca 4 000 som gick ut El- och Energiprogrammet 2014 är registrerade som arbetslösa. Jamen, då är det väl enkelt, anställ dem då, kan man tycka!
Tyvärr är det inte så enkelt. Först och främst vill inte alla dessa jobba i vår bransch – alla som gått en yrkeslinje på gymnasiet vill faktiskt inte fortsätta inom yrket. Våra medlemsföretag anställer en mycket stor del av de som går ut som lärlingar. Det finns också många företag som kan tänka sig att anställa fler men väljer att låta bli för att man inte törs. Som ni Unga Elektriker säger – företagen anställer när de har behov. Men ett vanligt problem är att företaget inte säkert vet hur kommande behov ser ut; om man får anbudet antaget, om serviceavtalet blir kvar – det är helt enkelt osäkert hur jobben kommer att utveckla sig. Därför tvekar företagen – inte minst de mindre – i att ge sig in i en tillsvidareanställning av en lärling.

Vår långsiktiga och fungerande lösning är ETG – konceptet som EIO och SEF tillsammans valt att satsa på. Ett koncept som betyder att lärlingsperioden ryms inom ramen för skoltiden och innebär att du är anställningsbar och elektriker den dag du lämnar skolan. En rapport gjord 2015 visar att 75 procent av de elever som gått på en ETG-skola får anställning direkt.

 

LÄS ÄVEN: Nej tack Eio, vi unga vill inte ha sämre anställningsvillkor denna gång heller…
På kort sikt behövs även annat. Och då är möjligheten att anställa en lärling på viss tid något som vi anser att vi parter bör diskutera. Inte som huvudregel, men visstidsanställning kan bli ett medel för att få in fler lärlingar totalt och samtidigt ett sätt att minska arbetslösheten bland de ungdomar som inte fick fast jobb direkt. Elarbetsgivarna förstår också att unga vill ha säkra och fasta jobb men ibland går det inte att få till med en gång. Och för alla som går arbetslösa tror vi det är bättre att få visa framfötterna på kortare jobb än att inte få något jobb alls. För faktum kvarstår, oavsett om du gått i en ETG-skola eller EE-programmet i en vanlig skola, så finns det ingen annan bransch som erbjuder tillsvidareanställning till så stor andel elever som elteknikbranschen. Och det finns ingen ambition att gå ifrån den grundprincipen. Det vi måste se till är att skapa fler möjligheter för företagen att anställa flera!

 

 

 

Svar direkt – på Unga Elektrikers förslag till åtgärder:

1. Bygga mer – Ja det är vad regeringen vill, men vem ska göra alla eljobben? Det är frågan.

2. Matcha utbildning efter utbud.- EIO-företagen anställer en stor del av de som klarar utbildningen och genomför APL. Vi jobbar för att utbildningen ska ha hög kvalitet och att de som söker sig dit ska känna stort engagemang och ha goda kunskaper när de slutar. Inte alla som börjar på El och energiprogrammet vill eller bör fortsätta i elteknikföretag.

3. EIO kan ställa krav mot sina medlemmar (företagen) om att anställa fler lärlingar. – Det är företagen som äger och driver sin verksamhet och det är de som måste avgöra om och när de vill och vågar anställa. Självklart kan inte en intresseförening som EIO ställa sådana villkor!

4. Vid offentliga upphandlingar kan man se över möjligheterna att även där ställa krav på fler lärlingar ska finnas om företaget ska vinna en upphandling. – Låter bra men innebär risker. Den typen av krav innebär ofelbart att många mindre företag inte kan vara med i upphandlingarna, till skada inte bara för företaget utan också för konkurrensen och ytterst medborgarna som får betala notan,

5. Få bort oseriösa aktörer som förstör branschen och på så sätt snor jobb från seriösa företag som vill anställa lärlingar. Alltså svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige. – Vi välkomnar utländska företag i EIO som då binds av kollektivavtalen.

 

 

Åsa Kjellberg Kahn,

förhandlingschef i Installatörsföretagen

– en organisation som bildats av

Elektriska Installatörsorganisationen Eio och VVS Företagen.