• Foto: Tomas Nyberg

Elektrikerna har i dag en strikt policy när det gäller alkohol, resor och boende.

Det säger Ulf Carlsson, andre vice ordförande i Elektrikerna och ekonomiskt ansvarig.

 

 

 

Vad har Elektrikerna för regelverk vad gäller alkohol?

– Vi har en alkoholpolicy och det är ganska strikt. Det ska vara med måtta. Vid flera dagars sammankomst kan man ha måltidsdryck sista dagen.

Vad betyder ”med måtta”?

– Måtta betyder max två glas vin eller två öl.

Gäller detta i alla sammanhang, även om det bara är några ur förbundsledningen?

– Det gäller strikt samma regler. Om AU haft konferens med övernattning har det ibland varit noll och ibland två glas vin. Samma sak med förbundsstyrelsen.

– Vi har haft en diskussion om att införa noll alkohol vid internrepresentation. Men det har inte ändrats. Vid extern representation kan det vara svårt med ett nollbeslut.

Vilka bostäder ägs av Elektrikerförbundet och vad finns det för regler om detta?

– Vi äger Upplandsgatan 14. Där finns sex lägenheter. Två lite större, en på 75 kvadrat och en på 100 kvadrat. Där har vi externa hyresgäster sen lång tid.

– Sen vi flyttade ut har vi gjort fyra små lägenheter för veckopendlare. Vi skriver kontrakt kopplade till tjänsten. Just nu bor tre förbundsanställda där. En lägenhet har vi till övernattning för personal och förtroendevalda som är i Stockholm mer än en natt.

– Vi hyr också en liten lägenhet på Kungstensgatan som används för övernattning för anställda och förtroendevalda.

Finns det andra bostäder som förbundet hyr?

– Nej

Vilka regler är det som gäller för boende vid kursgården Rönneberga?

– Det finns ingen gratis övernattning och inga personliga rabatter. Det finns medlemmar som hyr under sommaren när det är vandrarhem.

Vad jag förstår så har Rönneberga visat på negativt resultat. Vad beror det på?

– Vi har satsat hårt investeringar. Vi har byggt om badhuset, och hotell. Två hus är klara. Det var väldigt omodernt. Beläggningsmässigt har det gått väldigt bra.

Vilka regelverk är det som gäller om någon från Elektrikerförbundet tar med sig en anhörig på utlandsresa?

– Varit väldigt strikta, men jag tror inte vi har någon policy. Den nya ledningen reste till Prag efter förbundsmötet med respektive. Min fru fick betala sin del själv. Det har vi varit väldigt strikta kring. Det har hänt en gång under min tid i ledningen sen 2010.

Hur ser du på granskningen av Kommunal?

– Inte bra det som hänt. Det skadar alla och är inte försvarbart. Men journalisterna blandar friskt och en del är dålig faktakontroll.

– Vi fick kritik när vi flyttade ut från Upplandsgatan till Hagagatan. Man menade att vi kunde ”bo” billigare i det egna huset. I dag vi får det dubbla i intäkter från Upplandsgatan mot vad vi betalar på Hagagatan. Att äga hus i Stockholm är bra.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Alkohol- och drogpolicy

Regler vid representation och personalsammankomster

Tänk på att vid representation är du alltid en representant för SEF och förbundets ansikte utåt. Vid samtliga representationstillfällen, såväl interna som externa, ska en restriktiv linje hållas.

Intern/extern representation

Med representation avses här representation med anställda/representanter inom såväl svensk som internationell fackföreningsrörelse eller andra närstående organisationer. Denna representation ska vara av enklare form och förtäringen ha prägel av en arbetsmåltid. Vid representation under dagtid/arbetstid ska alkohol ej serveras (undantag lättöl). Vid representation under kvällstid kan vin/öl serveras som måltidsdryck. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas tillgängliga.

Möten/resor/konferenser m m

Förtäring vid ovanstående tillfällen är en form av representation där samma regler gäller som vid övrig representation. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas tillgängliga.

Personalsammankomster

Alkohol ska som regel inte serveras i samband med kurser, konferenser och personalsammankomster. I det fall så ändå sker ska det alltid i förväg vara godkänt av ansvarig chef. Alkoholförtäring ska då hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid finnas tillgängligt. Ingen ska känna sig ifrågasatt om man väljer att avstå från alkohol.

Vid längre personalsammankomster för anställd personal kan en festligare avslutningsmåltid serveras med vin/öl som måltidsdryck. Detta ska i förväg godkännas av ansvarig chef. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas tillgängliga.

Om undantag ska göras från ovanstående policy ska samråd med förbundets ledning ske i förväg.

Slutligen ska den som representerar/ansvarar för sammankomsten ALLTID hantera frågan med omsorg och medvetenhet om att det är medlemmarnas avgifter som står för alla kostnader.

Ovanstående policy antagen av SEFs styrelse den 19 december 2013