• Per Håkan Waern Foto: Tomas Nyberg

Tidningen ut på arbetsplatserna. Utveckla tidningens hemsida. Interaktiva möjligheter för medlemmarna.
Det ser Elektrikerförbundets Per-Håkan Waern som utvecklingsmöjligheter för tidningen Elektrikern.

Hur reagerar du på undersökningen?
– Först blev jag lite orolig att våra medlemmar läser tidningen i mindre utsträckning. Vad jag förstår så är det en utveckling som hela tidningsbranschen möter. Man läser på olika sätt . Det handlar bara om att bredda formen. Läsarna har samma behov av nyheter.
– Jag tror människor i dag inte går på djupet på samma sätt som tidigare. Man sållar mer på grund av det stora informationsflödet.
– Det var som jag förväntat mig att man är mest intresserad av reportage som är nära en själv.

Får det dig att dra några slutsatser?
– Vi diskuterar en utveckling. Det finns flera sätt att läsa Elektrikern. Vi måste utveckla hemsidan. Många väljer att läsa nyheter i mobilen. Vi får fundera om vi kan utveckla det som en kanal.
– En annan idé är om man kan nå en bredare målgrupp för papperstidningen om man ser till att den landar i fikarummet på alla arbetsplatser. Inte bara för medlemmarna. Kanske mera lik Metro, det stuket.

Hur ser du på framtiden?
– Jag tror att det finns en framtid för tidningar. En medlemstidning med journalistik där man jobbar med papperstidning, hemsida, mobil och filmer.
– Jag tror också att man kan bygga en tidning som bygger på medlemmarnas bidrag. Att översätta det man kallar ”crowd sourcing”. Att använda medlemmarna som själva kan skapa nyheter. Jobba närmare medlemmar. Det kan bygga mycket på mobiler där man kan spela in korta filmer utifrån en företeelse eller en teknikpryl, som publiceras på tidningens mobila hemsida. Det kan sen leda till en journalistiskt fördjupad artikel
– Vi vill ha en utveckling i fackföreningsrörelsen att medlemmarna ska vara mer engagerade.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se