Antalet aktiva medlemmar fortsätter att balansera runt 20 000 personer.

 

De sista åren har Elektrikernas medlemsskara minskat något. Den sista oktober var det 19 970 aktiva. Vid förra årsskiftet var det 20 022 aktiva medlemmar. Antalet som jobbar på Installationsavtalet har dock ökat med 200 under året, liksom Larm & säkerhet som också öka. På övriga avtalsområden har det skett en minskning.

Dessutom finns det 1 753 studerademedlemmar och 3 793 pensionärer, vilka båda minskat under året.