Den procentuella medlemsavgiften som de flesta medlemmar betalar ligger kvar på 1,9 procent, liksom kontrollavgiften på 0,5 procent.

De fasta avgifterna höjs med 10 eller 20 kronor, förutom avgiften för pensionärer som höjs med 50 kronor till 225 kronor.